skip to Main Content
DE 4 CONSEQUENTIES VAN DE 4 GOLVEN VAN DE 4E INDUSTRIËLE REVOLUTIE

DE 4 CONSEQUENTIES VAN DE 4 GOLVEN VAN DE 4E INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Wim Davidse heeft een indrukwekkend track record als flex- en hr-strateeg. En: hij zit nooit om een mening verlegen. Maar dan wel eentje gebaseerd op feiten of ondersteund door een heldere visie. In Het punt van… geven we Wim de ruimte om zijn kijk op de arbeidsmarkt te ventileren. De crux: de schaarste op de arbeidsmarkt is pas net begonnen.
“Schaarste is dé uitdaging van werkgevers anno 2018. De werkloosheid is met 3,9% weer door de kraptegrens van 4% gezakt, en onder hoogopgeleiden is de werkloosheid zelfs nog maar 2,75%. Volgens de 3-maandelijkse conjunctuurenquête zegt 20% van de werkgevers moeite te hebben met het vinden van de goede kandidaten voor hun vacatures.”
“Het gaat om chauffeurs, schoonmakers, elektriciens, IT’ers, financieel specialisten, onderwijzers, medisch specialisten, in alle sectoren steekt de schaarste de kop op.  Maar de uitzendbranche spant de kroon: ruim 57% van de uitzendbureaus meldt een belemmerend tekort aan arbeidskrachten. Alsof dat niet genoeg is, gaat de vergrijzing van onze bevolking en personeelsbestanden de komende jaren steeds zwaarder wegen. En dat is nog niet alles.”
Revolutionaire trends
“Na de opkomst van water- en stoomkracht, van elektriciteit en massaorganisatie, IT en de kennis- en diensteneconomie, staat nu de vierde industriële revolutie voor de deur. En die stuurt vier grote golven op ons af.”
“Er is de globalisering, de multi-polarisatie, de ontwikkeling van megasteden, toenemende intensieve wetgeving en veranderende rollen van overheden, internationale betrekkingen en instituties. Daarnaast krijgen we te maken met uitputting van grondstoffen en fossiele brandstoffen, voedingsbronnen, zoet water en het milieu.”
“Tegelijkertijd is er de versnelling in de robotisering, kunstmatige intelligentie, blockchain, digitalisering, biotech en greentech. En we hebben te maken met onze nooit stilstaande evolutie met als gevolg daarvan de vergrijzing, regionale krimp en groeiende behoefte aan gezondheid en geluk; mensen willen onophoudelijk nog meer beleving, autonomie, betekenis en ontplooiing.”
Grote veranderingen
“Deze golven hebben vier radicale consequenties voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en bemiddelaars. Allereerst zullen de visie, diensten en proposities van organisaties veranderen. Daarnaast zullen het gedrag in en competenties van organisaties meer customer centric worden en meer gericht op agility, innovatie, netwerken, samenwerking, diversiteit, wendbaarheid, flexibiliteit, communicatie, creativiteit, duurzaamheid, et cetera.”
“Een derde essentieel punt van verandering: alert en aanstekelijk werkgeverschap zal steeds belangrijker worden. En, tenslotte, organisaties zullen hun HR- en overige processen met nieuwe technieken en tools gaan herinrichten. Organisaties zullen platter worden, steeds digitaler opereren, meer ‘datahandig’ zijn, met meer zelfsturende teams werken en veel opener communiceren. Er ontstaat een nieuwe dynamiek rondom functies, rollen, expertises en competenties die zullen verdwijnen, veranderen en in nieuwe gedaanten verschijnen.”
Feiten, flexplosie en ontvasting
“Sinds de grote recessie van 2008 tot 2013 ontwikkelde de flexschil, met daarin toen 25% van alle werkenden, zich in een grote ‘flexplosie’ tot een joekel met daarin dik 35% van alle werkenden. Van de zes recessies na de Tweede Wereldoorlog, was dit degene met het traagste herstel. Tot 2016 was de economische groei zó laag en onzeker, dat werkgevers pas toen weer meer vaste contracten durfden te geven.”
“Daarnaast was er ‘ontvasting’. De werkgelegenheid in de industrie, de bouw, de logistiek en bij de overheid is sinds de grote recessie fors gekrompen. Dat kostte vooral vaste banen. Flexwerk kende hier weinig groei, maar bestond wel grotendeels uit uitzenden. Flexwerk is daarentegen sterk gegroeid in de horeca, de detailhandel en groothandel, de zakelijke dienstverlening, de zorg en het onderwijs. Net als de werkgelegenheid.”
“Die ontvasting is een gevolg van industrialisering en digitalisering. De flexibilisering vooral van de automatiseringsimpasse in dienstverlening; automatisering is daar moeilijk. Dus dan maar flexwerkers inzetten om variaties in de bedrijfsdrukte en onzekerheden op te vangen.”
Scenario’s
“Maar alle hightech van de vierde industriële revolutie lijkt ook ‘echt mensenwerk’ te kunnen gaan vervangen. Nu al verdwijnen backofficebanen, kassa- en baliebanen en over een paar jaar ook banen van gelijke aard en orde.”
“Daarmee zal mogelijk ook het aantal flexbanen significant afnemen en hebben we eigenlijk in de zomer van 2017, met een flexschil van 35,3% van alle werkenden, de ‘peak flex’ al bereikt. Of groeit de flexschil over een paar jaar juist weer fors verder, omdat vaste banen die dan op de nominatie staan om geautomatiseerd te worden, eerst nog in de ‘flexwachtkamer’ worden gezet? Hoe dan ook: In de tussentijd zitten we, vanwege de krappe arbeidsmarkt, op een lichtjes naar beneden hellend flexplateau. Mijn vraag aan u, lezer en uitzendondernemer, is: welk scenario ziet u voltrekken, wat is úw visie op de toekomst? Ik hoor het graag.”

Back To Top