skip to Main Content
6 Vragen Over De Wajong

6 Vragen over de Wajong

In de eerste helft van 2020 komen er eenvoudiger regels voor de Wajong, de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten. Wajong is er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken.

1. Waarom nieuwe regels?

De huidige regels pakken nu voor sommige Wajongers gunstig uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken. Je kunt altijd terugvallen op de Wajong-uitkering als je je baan kwijtraakt. Ook mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt. Dat stimuleert jonggehandicapten om met een opleiding sterker op de arbeidsmarkt te starten.

2. Wat hou je over?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De Wajonger die gaat werken, krijgt een garantiebedrag waarmee zijn of haar inkomen gelijk blijft op het moment dat de nieuwe regels ingaan. Als de Wajonger zijn of haar baan verliest en binnen 12 maanden weer een nieuwe baan vindt, gaat de aanvulling weer van start. Mensen die arbeidsongeschikt zijn, minder dan 20% arbeidsvermogen hebben en toch een klein beetje werken mogen ook van iedere verdiende euro 30 cent houden.

3. Hoeveel gaat dit kosten?

Voor deze nieuwe aanpak heeft het kabinet jaarlijks ruim €20 miljoen beschikbaar.

4. Gaat er iemand op achteruit?

Nee. Het UWV gaat voor alle Wajongers de nieuwe regels met de oude regels vergelijken. Als je uitkering op basis van de nieuwe regels lager uit zou komen dan de oude uitkering, krijg je een garantiebedrag. Als je blijft werken in dezelfde baan met hetzelfde aantal uren of meer uren heb je recht op het garantiebedrag. Dit kan duren tot je AOW. Het garantiebedrag en de garantietermijn zijn belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel.

5. En als je je baan verliest?

Dan mag je weer terugvallen op het garantiebedrag als je binnen 12 maanden weer aan het werk bent met hetzelfde inkomen. Deze termijn kan langer zijn als je naast je WW-uitkering ook aanspraak blijft maken op het garantiebedrag. Het garantiebedrag compenseert dus het verschil.

6. Wat is het doel van de nieuwe Wajong?

Een grote groep van bijna 60.000 Wajongers staat nog steeds aan de kant en ook werkende Wajongers ervaren allerlei hobbels en belemmeringen in hun zoektocht naar meer werken of de behoefte hebben om een opleiding te volgen. Dat wil het kabinet nu zoveel mogelijk oplossen.

Back To Top