skip to Main Content
Aantal Zelfstandigen Zonder Premies Groeit Gestaag

Aantal Zelfstandigen Zonder Premies groeit gestaag

Zzp’ers liften massaal mee op onze maatschappelijke voorzieningen zonder hier aan bij te dragen. In 2016 betaalde bijna 40% van de zzp’ers geen inkomstenbelasting, een significante stijging ten opzicht van voorafgaande jaren. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS opgevraagd door juridisch werkgever WePayPeople. Managing director Julius Kousbroek: “Dat 351.100 ondernemende zelfstandigen, als onderdeel van de beroepsbevolking, ondanks de sterk groeiende economie geen belastingen betalen en dus niets bijdragen aan onze maatschappelijke voorzieningen is te gek voor woorden. Je zou bijna denken dat de afkorting zzp’er staat voor Zelfstandige Zonder Premie.”
Naar verwachting verdubbelt mede door de opkomst van de platformeconomie het aantal zzp’ers de komende jaren. In vergelijking met flex en vaste medewerkers zijn zzp’ers goedkoop voor opdrachtgevers omdat er geen sociale premies, pensioen of loonheffingen worden afgedragen. “De aangekondigde wet die gereguleerde vormen van flexibele arbeid beperkt zonder een oplossing te bieden voor schijnzelfstandigheid via zzp-constructies zorgt ervoor dat er alleen maar meer zzp’ers bij zullen komen. Het kabinet geeft hen op deze manier een vrijbrief om de oneerlijke concurrentie met andere groepen werkenden aan te gaan”, aldus Kousbroek. “Als je deze lijn doortrekt, is straks 35% van de beroepsbevolking zelfstandig ondernemer en daarvan zou bijna de helft geen belasting betalen. Dit kan niet uit en is ronduit oneerlijk voor de mensen in loondienstverband die wel hun bijdrage aan de maatschappij leveren.”
Het CBS heeft op verzoek van WePayPeople het voor de tweede maal in kaart gebracht hoe zzp’ers met inkomstenbelastingen omgaan. De teller van het aantal zzp’ers dat geen inkomstenbelastingen betaalde stond in 2016 op 351.00, dat was in 2014 nog 314.400, een stijging van maar liefst 11,67%. Het aantal zzp’ers is in diezelfde periode met 4,9% gestegen van 849.300 naar 891.300. Julius Kousbroek: “Ik houd mijn hart vast voor de cijfers van 2018 en in de toekomst voor 2020.”
WePayPeople regelt alles rondom de verloning van vaste medewerkers en flexwerkers, treedt op als IND referent en kan verblijfsvergunningen voor kennismigranten aanvragen. WePayPeople won al acht keer de FD Gazellen Award en behaalde zowel in 2013 als in 2014 de vijfde plaats bij de Deloitte Technology Fast50. Bovendien biedt WePayPeople de in deze markt zo gewenste betrouwbaarheid en stabiliteit, onder andere door middel van een NEN 4400-1 certificering en aansluiting bij de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Back To Top