skip to Main Content
BOM ONDER SOCIAAL BESTEL

BOM ONDER SOCIAAL BESTEL

WePayPeople liet een maatwerkberekening maken door de rekenmeester van het CBS. De uitkomst kwam hard aan bij ZZP Nederland, dat in een reactie fel van zich afbeet. Julius Kousbroek zegt daarover:
“In het belangrijkste onderzoek naar zelfstandigen van de overheid uit 2015 is één conclusie glashard: zzp’ers betalen veel minder belasting dan werknemers. De CBS berekening waar wij over beschikken maakt die verschillen tastbaar.
Ruim 314.000 zzp’ers betalen geen premies volksverzekeringen. Feitelijk dragen zij niet bij aan de AOW en langdurig zorg maar die moeten wel betaald worden. Ook geldt de gratis toegang tot huur- en zorgtoeslagen. Dit is een bom onder het sociaal bestel.”
Kousbroek roept de politiek op met oplossingen te komen tijden de aanstaande formatie. Hij maakt een vergelijk met de uitzendsector, waar de afdrachten hoger liggen:
“Eind 2016 nam WePayPeople het initiatief om een petitie aan te bieden in de Tweede Kamer, met als boodschap: ‘overheid, erken onze maatschappelijke bijdragen’. We hebben de payroll petitie, in de vorm van een loonstrook met daarop afdrachten, names zes payroll ondernemingen overhandigd.
De petitie toonde ruim 15 miljoen euro aan loonheffingen van de ondernemingen in één maand. En daarnaast ruim de helft daarvan aan premies voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en scholing.”
Wat WePayPeople betreft staat de maatschappelijke meerwaarde van uitzenden op payroll-basis dan ook als een paal boven water: “We vervullen een opstapfunctie op de arbeidsmarkt; we helpen werkgevers nieuwe werkgelegenheid scheppen en we leveren keiharde bijdragen aan het sociale bestel. Tel daarbij op dat de Hoge Raad recent heeft bevestigd dat payrollen een legitieme vorm van uitzenden is, dan geldt onze dienstverlening wat ons betreft nu eindelijk als geaccepteerd.”

Back To Top