skip to Main Content

Arbeidsmarkt op zijn kop:

De huidige krapte op de arbeidsmarkt zal voorlopig niet zijn opgelost, zeker niet met de overheidsmaatregelen die op dit moment worden getroffen. Wat mogelijk wel zal helpen is een andere kijk op de arbeidsmarkt, stelt WePayPeople-directeur Julius Kousbroek in een ‘position paper’ aan de Commissie Regulering van Werk.
Lees Meer

WEPAYPEOPLE KENNISSESSIE VCA EN VCU

In september 2017 vond de Kennissessie VCA/VCU plaats bij WePayPeople. Het doel: actualiseren van de kennis en de dag afsluiten met een examen om naar huis te keren met een certificaat. De acht deelnemers kregen het lesmateriaal vooraf toegestuurd en dat werd tijdens de Kennissessie besproken ter voorbereiding op het examen. Het programma voorzag ook in een gezamenlijke lunch en een borrel na het examen. Het resultaat? Een leerzame dag waarop vijf deelnemers met succes het examen hebben afgelegd. De ervaringen van een aantal van hen delen we graag met u.
Lees Meer

WAT WEET U OVER DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING?

U bent een uitzender. Dus u werft, selecteert en plaatst kandidaten. Met name voor de werving gebruikt u een website om informatie te verstrekken, vacatures te plaatsen en om kandidaten te laten solliciteren. Omdat u wilt weten wat al die inspanningen u opleveren, wilt u graag weten hoeveel bezoekers op uw website komen, wat ze bekijken en of ze solliciteren. Dus u legt gegevens vast. En daar komen per 25 mei 2018 nieuwe regels voor.
Lees Meer

DE VERDIENCAPACITEIT IS BEPALEND

Hypotheekverstrekkers hechten aan zekerheid. Een vast dienstverband is daarom voor hen van grote betekenis als het gaat om het zoveel mogelijk afdekken van betalingsrisico’s. Maar de wereld verandert: het aantal flexwerkers, zzp’ers en uitzendkrachten neemt toe en de crisis heeft aangetoond dat een vast contract geen garantie is voor inkomenszekerheid. In 2016 werden voor zzp’ers de mogelijkheden verruimd om een hypotheek te kunnen afsluiten. In 2017 zijn de uitzendkrachten aan de beurt: sinds januari van dit jaar komen ook zij makkelijker in aanmerking voor een hypotheek.
Lees Meer
Back To Top