skip to Main Content

Ruggengraat welvaartsstaat

Het succes van de BV Nederland hangt in hoge mate af of ondernemers de vrijheid krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Hebben ze voldoende innovatiekracht, kunnen ze goed opgeleide medewerkers rekruteren, is de administratieve lastendruk niet torenhoog,…

Lees Meer

HET REGEERAKKOORD: DE NIEUWE UITZENDAGENDA VAN MINISTER KOOLMEES

Met de presentatie van het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet een ambitieuze arbeidsmarktagenda gepresenteerd. Het ontslagrecht wordt versoepeld, het kleinbedrijf wordt ontlast bij de loondoorbetalingsplicht bij zieke werknemers en zzp’ers worden verlost van de beklemmende Wet DBA. De kersverse minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees (D66), is de komende jaren aan zet om de veelbesproken knelpunten in samenhang aan te pakken. Zijn overkoepelende missie: het werkgeverschap en het vaste contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker maken. Ook de uitzendbranche kan de komende kabinetsperiode beleidswijzigingen verwachten.
Lees Meer

DE ARBEIDSMARKT ONDER RUTTE III

Met de presentatie van de Miljoenennota 2018 voert het demissionaire kabinet deze Prinsjesdag haar laatste voorstelling op. De aandacht zal vooral uitgaan naar de naderende witte rook van het formatiekwartet. Hun aanstaande regeerakkoord zal gelden als voorbode voor nieuw beleid, ook voor de arbeidsmarkt. Er is lang gewacht op een alomvattend poldergeluid, maar na anderhalf jaar vruchteloos overleg tussen werkgevers en vakcentrales lijken zelfs deelakkoorden onrealistisch. Zo zijn VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie vooral aangewezen op de gemene deler van hun eigen verkiezingsprogramma’s.Welke rode draad is te ontdekken? UitzendScope zocht het uit.
Lees Meer
Back To Top