skip to Main Content
Column Han Mesters

Column Han Mesters

sector banker zakelijke dienstverlening
ABN Amro
Op naar het nieuwe normaal: bescheiden groei en lage rente?
De nieuwe miljoenennota is gepubliceerd en traditiegetrouw wordt altijd uitgebreid stilgestaan bij het koopkrachtplaatje. Jammer, want dat leidt ons af van de grote structurele veranderingen die onze economie doormaakt.
Het ‘moderne’ kapitalisme zoals we dat de afgelopen honderd jaar hebben meegemaakt, heeft namelijk altijd de rugwind gehad van een stevige bevolkingsgroei. Voor het eerst betreden we nu een wereld, in navolging van Japan, waarin de bevolkingsgroei onvoldoende is om de huidige bevolking op peil te houden en is er sprake van krimp in grote delen van de westerse wereld. Uiteraard heeft dit gegeven ook een weerslag op de beroepsbevolking. Wij voorzien dan ook een periode van structurele schaarste op de arbeidsmarkt.

We weten al langer dat er een correlatie is tussen de bevolkingsgroei en het Bruto Nationaal Product (BNP). Hetzelfde is waar op micro-economisch niveau: de tekorten aan personeel zullen zich vertalen in teruglopende omzet. De grote vraag is in hoeverre technologie in staat is om de productiviteit te verhogen in een wereld waarin de aanwas van nieuwe werknemers onder druk staat. 
De waargenomen resultaten met betrekking tot productiviteitsgroei vanaf het begin van deze eeuw zijn niet hoopgevend. Ondanks de sterke opkomst van internet en de telefoonrevolutie zien we nog geen toename van de productiviteit. 

Zou de Amerikaanse economisch historicus Robert Gordon dan toch gelijk hebben? In zijn boek ‘The Rise and Fall of American Growth’, onderbouwt hij zijn stelling dat alle echt belangrijke innovaties al hebben plaatsgevonden tussen 1870 en 1970 en dat we in die periode dan ook een sterke stijging van de productiviteit hebben gezien.


Toch is het niet alleen de spanning op de arbeidsmarkt die onze economie parten speelt. Globalisering lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn en de handelsoorlog tussen China en de VS geeft weinig hoop op een herstel van de wereldhandel in de komende jaren. Tevens is het zo dat het opleidingsniveau van medewerkers toeneemt en dat zij bij de keuze voor een werkgever meer stil zullen staan bij de match tussen hun eigen waarden, normen en zingeving en die van de werknemer. Dit fenomeen wordt omschreven als de ‘identiteitseconomie’. 


Een van de gevolgen hiervan is dat de stafafdeling Human Resources een kernactiviteit wordt. Wat betekent het nieuwe normaal voor aanbieders van flex en in het bijzonder voor payrollbedrijven? Ligt de toekomst van een payroller in het zijn van een ‘WAB compliant’ werkgever?

Han Mesters

Back To Top