skip to Main Content
Column Julius Kousbroek

Column Julius Kousbroek

Voor liefhebbers van ceremonieel, historische koetsen en hoedjes is de derde dinsdag van september een datum om reikhalzend naar uit te kijken. De weken voorafgaand aan Prinsjesdag zijn niet minder interessant omdat dan de belangrijkste punten uit de gelekte miljoenennota in de media verschijnen. De koopkracht wordt verbeterd, er komt een miljardenfonds ten behoeve van investeringen in het bedrijfsleven en er wordt geïnvesteerd in de vastgelopen woningmarkt. 

Impact
Naast de welhaast pakjesavond-achtige sfeer die traditiegetrouw op Prinsjesdagen tijdens economische voorspoed heerst, werd ook een minder populaire maatregel afgekondigd die op de lange termijn een grote impact heeft op de arbeidsmarkt. De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd. Momenteel hoeven zzp’ers nu over €7.280 winst geen belasting te betalen. Vanaf 2020 wordt dit bedrag in 10 jaar stapsgewijs verlaagd naar €5.000. Wat mij betreft -ondanks het slakkentempo- een goede zaak.
Het zal u niet ontgaan zijn dat door de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en het uitstel van de vervanger van de Wet DBA een -gedwongen- vlucht in schijnzelfstandigheid dreigt voor veel werkende Nederlanders. Dat het kabinet voornemens is iets te willen doen aan het oneerlijke belastingvoordeel voor zzp’ers die in de praktijk geen ondernemers zijn, is in ieder geval een eerste stap in de goede richting. Op deze wijze worden constructies met schijnzelfstandigen minder aantrekkelijk voor werkgevers.

Maatregel
Maar net zoals één zwaluw geen zomer maakt, betekent deze maatregel niet het einde van de al jaren, door de overheid gefaciliteerde voortslepende oneerlijke concurrentie tussen groepen werkenden. Daarom is het voor het kabinet hoog tijd om door te pakken en te komen met een aantal onorthodoxe maatregelen. 
Zo zou bijvoorbeeld voor iedereen die werkt, of ze nou een dienstverband hebben of hun diensten aanbieden als zzp’er, dezelfde soort premies en belastingen afgedragen moeten worden. Hoewel de vaart er enigszins uit is, draait de economie nog steeds goed en is er voldoende werk voor iedereen.
Sterker nog: minister Wiebes waarschuwt ervoor dat het in Nederland onder sommige bevolkingsgroepen wijdverbreide deeltijdwerken, de welvaartsgroei de komende jaren zal doen stokken. Je moet het dak altijd repareren als de zon schijnt dus nu is het moment om actie te ondernemen.  

Julius Kousbroek

Back To Top