skip to Main Content
DAAROM IS ER DE UITZENDONDERNEMER VAN HET JAAR VERKIEZING

DAAROM IS ER DE UITZENDONDERNEMER VAN HET JAAR VERKIEZING

Het idee voor de organisatie van een event dat het ondernemerschap van uitzenders beloont, dateert al uit 2012. De initiatieven die op dat moment in de markt bekend waren, richtten zich puur op de totale prestatie van het  uitzendbureau. Opzich een prima gedachte, maar kwaliteiten van de ondernemer speelden in de beoordeling een bijrol.
 
WePayPeople vond het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Zeker bij uitzendbureaus die zich tot het MKB mogen rekenen, is het de performance van de ondernemer die bepalend is voor het al dan niet succesvol zijn. Echter, het hebben van een goed idee om dat ondernemerschap te belonen is één, een uitgebreide en zorgvuldige voorbereiding is twee.
 
Want de Uitzendondernemer van het Jaar Verkiezing moet op een volwassen manier tot een bekroning leiden voor de werkwijze en resultaten van de best presterende ondernemers en daarnaast leermomenten creëren als het gaat om onder andere sales, communicatie en interne processen.
 
Doel
Allereerst is de doelstelling bepaald en vastgelegd: MKB ondernemers in de flexbranche de kans bieden om zich te onderscheiden en hen stimuleren om bovengemiddeld te presteren. Hoe? Door hen uit te dagen hun visie op de ontwikkeling van het eigen bedrijf en de markt te laten toetsen door een team van objectieve specialisten.
 
Met gerichte vragen worden uitzenders en detacheerders aan het denken gezet over hoe zij van hun bedrijf een betere onderneming kunnen maken. Die vragen lopen uiteen van Hoe goed steekt je businessplan in elkaar? en Welke mogelijkheden zie je om te groeien? tot Welke toegevoegde waarde heb je voor je klanten? maar ook: Wat is je positie in de BV Nederland en Hoe vind je dat de branche daarin acteert?
 
Criteria
Vanaf het allereerste moment was duidelijk dat groei het belangrijkste criterium moest zijn waarop de jury tot een oordeel komt. Omdat de bewijslast hiervan doorgaans bestaat uit een gezonde combinatie van harde feiten en een ijzersterke overtuiging, is besloten de jurering in verschillende fasen te laten plaatsvinden.
 In de eerste ronde worden de feiten als omzet, rendement van organisatie en winstgevendheid, aantallen kandidaten en klanten, vestigingen en verzorgingsgebieden beoordeeld. Dit om vast te stellen hoe de autonome groei van de onderneming zich de laatste 36 maanden heeft ontwikkeld. En om inzicht te verkrijgen in de verhoudingen tussen het aantal FTE en de omzet in de laatste 12 maanden.
In de tweede ronde wordt de overtuiging aan de kaak gesteld: de deelnemers wordt gevraagd hun visie te geven op ‘milestones’ in de bedrijfsvoering: wat waren de plannen, wat zijn de plannen, wat is er gelukt en wanneer is het gelukt. Daarnaast wordt er gevraagd een visie te geven op de ontwikkeling van de markt, de arbeidsmarkt en de realisatie van de plannen: wat zijn de kansen en bedreigingen?
Na deze ronde blijven vijf deelnemers over die tijdens de finale een casepresentatie geven waarna de jury een eindoordeel vormt. En de winnaar aanwijst. De founding fathers  Flexmarkt, ABN AMRO en WePayPeople hebben voor de winnaars een hoofdprijs van € 15.000,- vastgesteld, een tweede prijs van € 7.500,- en een derde prijs van € 2.500,-. Daarnaast wordt ook een Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan de deelnemer die in potentie grote kans maakt om in de toekomst de hoofdprijs te pakken.

Back To Top