skip to Main Content
ER IS GENOEG DISCUSSIE MAAR WE KOMEN ALTIJD TOT EEN EENSLUIDENDE CONCLUSIE

ER IS GENOEG DISCUSSIE MAAR WE KOMEN ALTIJD TOT EEN EENSLUIDENDE CONCLUSIE

Dinsdag 9 oktober is de finale van de ‘Uitzendondernemer van het Jaar verkiezing’. De vijf beste kandidaten strijden dan om de eer en een mooie geldprijs. Stuk voor stuk zullen zij alles uit de kast halen om de deskundige en kritische maar ook rechtvaardige jury te overtuigen. En vervolgens de titel mee naar huis te nemen. Wat daarvoor nodig is? Juryvoorzitter Esther Raats-Coster licht een tipje van de sluier op.
De deelnemers aan de Uitzendondernemer-van-het-Jaar-verkiezing doorlopen een strenge selectieronde. Welke criteria hanteert de jury om te bepalen wie er wel of niet door mag?
“De vier juryleden die de Uitzendondernemer van het Jaar kiezen, komen allemaal uit verschillende disciplines, hebben allemaal hun specifieke expertise en een eigen visie op de markt. In het visiedocument dat alle deelnemers indienen, geven de deelnemers antwoorden op vragen die door de jury zijn samengesteld en die door elk individueel jurylid worden beoordeeld. Die vragen hebben betrekking op verschillende onderdelen van het ondernemerschap, maar zijn toch met name gericht op het hebben van een duidelijke visie op de markt en het werken met vernieuwende ideeën. Wie precies wil weten welke vragen we de deelnemers voorleggen, kan daarvoor terecht op de website van ‘Uitzendondernemer van het Jaar’.”
“Daarnaast beoordeelt ieder jurylid de vragen die binnen de eigen expertise vallen. Frank van Gool, eigenaar van Otto Workforce, beoordeelt de kandidaten op het inhoudelijke vlak van uitzenden. Hij weet als geen ander hoe de uitzendbranche werkt en kijkt daarom of de plannen van de deelnemers aansluiten op de dagelijkse praktijk van de uitzendbranche.”
“Maarten Kuster, relationship manager bij ABN AMRO, is expert op het gebied van financieel beheer en beleid van uitzendbureaus en gaat daarom na of er in de plannen rekening is gehouden met eventuele financiële valkuilen en hoe die kunnen worden ondervangen.”
“Hans Biesheuvel, oprichter van Ondernemend Nederland (ONL), toetst de plannen op écht ondernemerschap en bekijkt wat de kandidaat heeft gedaan om zich met zijn ondernemerschap te onderscheiden. En wat hij of zij kan doen om de plannen nog beter te maken. Ikzelf kijk met name naar de maatschappelijke relevantie van de geformuleerde plannen.”
Zijn er opvallende overeenkomsten tussen de verschillende deelnemers?
“Opvallender dan de overeenkomsten zijn juist de verschillen die we bij de deelnemers zien. Als we kijken naar de inzendingen van vorig jaar richtten de deelnemers zich op totaal verschillende vlakken in de arbeidsmarkt. Waar de een de focus richt op ICT’ers, kiest de ander voor de zorg en weer een ander voor de agrarische sector.”
“Iedere branche heeft zo zijn eigen uitdagingen, vooral als het gaat over het aanbod van personeel. De deelnemers spelen hier op hun eigen, soms unieke manier op in. Het is geen geheim dat er schaarste is op de arbeidsmarkt. De winnaar van vorig jaar, Casper Bannet van Aethon, speelt hier slim op in door zelf mensen op te leiden in de Aethon Aecademy. Ik haal graag een quote aan uit het visiedocument dat Aethon verleden jaar heeft ingediend: We zien vaak dat organisaties op zoek zijn naar het schaap met vijf poten. In plaats van onze recruitment effort te verhogen, bieden we nu de mogelijkheid om dit schaap te vormen en te begeleiden. En dus te creëren. Als je visie zo helder is en je weet deze zo kort en bondig te formuleren, dan doe je iets heel goed. Iets waar we als jury heel blij van worden.”
Wat kenmerkt de pitch-presentaties die je afgelopen jaren tijdens de finales hebt meegemaakt?
“Meermaals bleek het verschil tussen wat er op papier beschreven staat en hoe een uitzender zijn plannen presenteert erg groot. Een marketingteam kan zorgen voor een geweldig visiedocument, maar wanneer de beschreven visie en plannen niet organisatiebreed worden gedragen en deze niet de werkelijke gang van zaken betreffen, kan dit leiden tot een presentatie waar je niet door wordt geraakt.”
Wat zijn voor de jury uiteindelijk de belangrijkste, doorslaggevende argumenten om het onderscheid te maken tussen plaats 1, 2, 3, 4 en 5?
“We hebben een goed systeem ontwikkeld waarmee we de top vijf kunnen bepalen. We ontvangen alle visiedocumenten die we, ieder voor zich, beoordelen. Er zijn acht antwoorden die door elk jurylid moeten worden beoordeeld en vervolgens nog enkele specifieke antwoorden voor ieder jurylid. Op basis van die beoordelingen ontstaat voor iedere deelnemer een gemiddeld cijfer. Die cijfers vormen een ranking die het vertrekpunt vormt voor een discussie over de resultaten, bijvoorbeeld om te bekijken waarom sommige deelnemers heel erg uiteenlopende beoordelingen hebben.”
“Ieder jurylid heeft daarna de gelegenheid om een toelichting te geven op zijn beoordeling waarna er nog geschoven kan worden. Door dit proces komen we tot een uitgebalanceerde, eenduidige gezamenlijke top vijf. Vorig jaar lagen de cijfers dusdanig dicht bij elkaar dat het wat meer moeite kostte om tot een beslissing te komen. We zaten op een bepaald moment zelfs aan een top zeven maar niettemin was de beslissing voor de uitslag unaniem. We zijn zeer benieuwd naar de inzendingen van dit jaar!”
Wat zijn de belangrijkste discussiepunten tussen de juryleden onderling tijdens deze fase van de verkiezing?
“Wat moeilijk uit te leggen is aan andere juryleden is het persoonlijk gevoel dat je bij een uitzendonderneming kunt hebben. De een heeft nu eenmaal meer met een bepaalde branche dan de ander. Dit zorgt binnen de jury nog wel eens tot discussie maar zonder dat de gemoederen hoog oplopen komen we altijd tot een goede, eensluidende conclusie.”
Wat was voor jou een interessant leermoment tijdens de jurering?
“Op basis van de visiedocumenten hadden we tijdens de eerste Uitzendondernemer-van-het-Jaar-verkiezing een bepaalde verwachting die tijdens de presentaties totaal niet uit de verf kwam. MVO Solutions kwam daarentegen met een geweldige en overtuigende presentatie en daarom waren zij dan ook de terechte winnaar van 2016. Je moet dus altijd open staan voor verrassingen.”
Waarin onderscheidt zich het ondernemerschap van de uitzendondernemer in vergelijking met andere ondernemers?
“Het is lastig om deze vraag goed te beantwoorden. Iedere ondernemer, op welk vakgebied dan ook, loopt tegen zijn of haar eigen problemen aan. Uitzendondernemers hebben in deze tijd een groot probleem maar genieten tegelijkertijd een groot voordeel; ze zijn afhankelijk van mensen. Als je goed met deze mensen weet om te gaan en ze aan je kan binden, heb je goud in handen. In de praktijk blijkt dit echter vaak toch een, soms té, grote uitdaging.”
Zijn er trends waarneembaar in de manier waarop groei en ondernemerschap worden beleefd?
“Net als in veel andere branches zien we bij de uitzendondernemers dat wanneer zij zich specialiseren in een bepaald vakgebied zij hierin kunnen uitblinken en echt van toegevoegde waarde kunnen zijn.”
Wat is je in drie jaar jureren opgevallen en bijgebleven?
“Wat elk jaar weer heel mooi is om te zien, is de passie en de beleving van de ondernemers. De bevlogenheid waarmee zij over hun eigen bedrijf kunnen vertellen is elk jaar weer inspirerend en voor onszelf als jury leerzaam om mee te maken.”
De finale van de Uitzendondernemer-van-het-Jaar-verkiezing 2018 vindt plaats op dinsdag 9 oktober in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. Reserveer gratis toegangskaarten via info@uitzendondernemervanhetjaar.nl

Back To Top