skip to Main Content
Flexibel Contract: Meer Autonomie, Minder Stress

Flexibel contract: Meer autonomie, minder stress

Arbeidssocioloog Fabian Dekker ziet dat er in de toekomst steeds meer waarde wordt gehecht aan participatiezekerheid in plaats van inkomenszekerheid.

Volgens Dekker, in een interview met De Telegraaf, draait het om werk en werkenden en niet of er sprake is van een vast of flexibel contract. Daarbij komt nog eens dat mensen met een vast contract te maken hebben met hoge werkdruk en burn-out. Dat heeft te maken met de stress die ze hebben om hun baan te behouden.

De werkdruk is, aldus Dekker in de krant, de laatste 10 jaar stevig toegenomen. Dat geldt ook voor de baanonzekerheid, het risico op overspannenheid en burn out.
De voordelen van een vast dienstverband worden afgezet tegen meer flexibele vormen van werken. Door veel Nederlanders wordt het vaste contract als ideaalbeeld gezien. Dekker kijkt daar genuanceerder naar. De autonomie van het vrijere bestaan biedt ook voordelen. Zo zijn er doorgaans minder klachten over de werkdruk en komt burn out minder voor. Bovendien is er ruimte voor ontwikkeling.

„Naast onze huidige voorzieningen, zoals de bijstand of een lichte vorm van een basisinkomen, kun je denken aan het geven van individuele leerrechten voor alle werkenden en werkzoekenden van 27 jaar en ouder op de arbeidsmarkt waar iedereen gebruik van kan maken”, aldus Dekker in De Telegraaf.

Back To Top