skip to Main Content
Gastvrijheidsbranche Kan Niet Zonder Flexibiliteit

Gastvrijheidsbranche kan niet zonder flexibiliteit

Camille Oostwegel jr. treedt per 1 januari in de voetsporen van zijn vader, de bekende horecamagnaat Camille Oostwegel, die volgend jaar met pensioen gaat. In een persoonlijke brief aan premier Rutte uit de nieuwe Algemeen Directeur zijn zorgen over de lastenverzwaringen waarmee horecaondernemers te maken hebben. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft voor Oostwegel Collection aanzienlijke consequenties.

U schrijft in uw brief dat u samen met Mark Rutte te gast was op een evenement in Den Haag.
,,We waren allebei te gast op het Meesterwerkevent in het Mauritshuis in Den Haag, een nieuw initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, waar vertegenwoordigers van de grootste bedrijven in de gastvrijheidsbranche in Nederland aanwezig waren. Er was onder meer een panelgesprek met premier Rutte. De minister-president hield ook een speech. Onderwerpen waren onder andere de groei van de horeca, de toeristische sector in zijn algemeenheid, maar bijvoorbeeld ook de platformeconomie. Het viel me op dat de toonzetting wel erg positief en optimistisch was. Nu is daar op zichzelf niets mis mee, maar er zijn op het gebied van ondernemerschap en werkgeverschap wel degelijk zaken die je zou kunnen bestempelen als zorgelijk. Premier Rutte merkte al aan het begin van zijn speech op dat het zo goed ging met de horeca. Daar heeft hij een punt, want de omzetten stijgen. Feit is echter ook dat wij als horecaondernemers door allerlei zaken onderaan de streep minder overhouden.”

Kunt u daar voorbeelden van geven?
,,Zoals ik in mijn brief aan de premier schrijf heeft de btw-verhoging flinke consequenties voor ons gehad. Ze raken namelijk het hart van ons bedrijf, waarin alles draait om overnachtingen en eten en drinken. Als we over 2019 uitgaan van een omzet die ongeveer gelijk ligt als in 2018, moeten we als bedrijf zo’n €500.000,– meer aan btw afdragen. Kosten die we gezien onze marktpositie niet zomaar kunnen doorberekenen aan onze gasten. Dan is er de energiebelasting waardoor onze gas- en elektrarekening met €127.000,– omhoog gaat, wat neerkomt op bijna een kwart. Als bedrijf zijn we volop bezig met innovatie en denken we graag na over energiebesparende oplossingen. Maar omdat wij gehuisvest zijn in Rijksmonumenten, die zich niet altijd lenen voor duurzame oplossingen, komen we nauwelijks in aanmerking voor subsidies op dat vlak.”

En dan krijgt u ook nog eens met de Wet Arbeidsmarkt in Balans te maken…
,,Begrijp me overigens niet verkeerd: het is niet mijn bedoeling om de WAB als zodanig onderuit te halen. Ik kan best begrijpen dat het voor bepaalde sectoren – en voor bepaalde categorieën mensen op de arbeidsmarkt – wenselijk is dat er iets gebeurt. Dat er mensen zijn die beschermd moeten worden tegen uitbuiting en misbruik. Maar daar staat tegenover dat bepaalde bedrijfstakken – waaronder ook de gastvrijheidsbranche – eenvoudigweg niet zonder flexibele arbeid kunnen.”

U heeft 380 medewerkers, waarvan er zo’n 150 flexarbeid verrichten. Hoe kijken zij aan tegen de nieuwe wet?
,,Onze medewerkers geven ook steeds zelf aan dat ze baat hebben bij een grote mate aan flexibiliteit. Overigens om uiteenlopende redenen: neem bijvoorbeeld jonge gezinnen met kinderen. Daarnaast werken wij veel met studenten. Die willen bijvoorbeeld twee weken achter elkaar heel hard werken, maar hebben rond hun tentamens alle tijd nodig voor hun studie. Of ze willen voor langere tijd op vakantie. Voor de horecabranche zijn dit soort mensen heel belangrijk. Bij Oostwegel Collection geven wij al onze medewerkers – maar zeker ook degenen die alleen maar parttime willen of kunnen werken – alle ruimte. Het is al zo lastig om aan goed personeel te komen. Ik mag wel zeggen dat we heel goede mensen voor ons hebben werken. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat we als directie hen de ruimte geven.”

Wat betekent de WAB voor uw bedrijf?
,,De gevolgen voor werkgevers zijn enorm. Als we uitgaan van een gelijkblijvend aantal medewerkers (380, waarvan 150 met flexibele contracten) krijgen we in 2020 €125.000 aan extra kosten voor onze kiezen. Zoals de wet nu is vormgegeven, gaat dat voor de horeca niet werken. De vraag is verder: wie maak je nu eigenlijk blij met de WAB? Waar zit nu eigenlijk de winst, behalve dan dat de overheid meer aan premies binnenkrijgt? Als je alles op een rijtje zet, kom je al snel tot de conclusie dat eigenlijk niemand er iets aan heeft. Deze wet haalt de arbeidsmarkt eerder uit balans dan dat ze zorgt voor evenwicht. De WAB is voor Oostwegel Collection een fikse aanslag op de bedrijfsvoering. Wij hebben het in kaart, maar ik vraag me sterk af of dat ook geldt voor het merendeel van de Nederlandse ondernemingen. Bovendien: het gaat niet alleen om geld… kijk alleen eens naar de administratieve lasten die de WAB met zich meebrengt.”

Heeft de premier al gereageerd op uw brief?
,,Ik heb nog niets gehoord. En als ik eerlijk ben, verwacht ik ook niet direct een antwoord. Wat ik hoop is dat mijn zorgen hem op de een of andere manier hebben bereikt. Ik heb daar goede hoop op, zeker als je kijkt naar de overweldigende reacties die ik op mijn brief gekregen heb. Ik ben daar heel blij mee, vooral omdat het een indicatie is dat heel veel ondernemers tegen dezelfde problemen aanlopen. Omdat ik dat natuurlijk zelf ook wel aanvoelde, heb ik besloten de brief te delen op LinkedIn. Binnen een paar dagen was hij daar 190.000 keer bekeken. Ik heb zo’n 1400 likes gekregen, onder andere van collega-ondernemers, die blij waren dat ik met mijn zorgen en opvattingen de vinger op de zere plek legde, maar ook vertegenwoordigers van brancheorganisaties. 110 mensen hebben wat uitgebreider gereageerd. Daarnaast heb ik privéberichten gekregen en interviewverzoeken. Ik heb hiermee een signaal willen afgeven. Dat signaal is heel goed opgepakt. Het is nu aan de politieke partijen om er eventueel iets mee te doen.”

U geeft zelf al aan dat de WAB over enkele weken in werking treedt. Verwacht u dat er nog iets verandert?
,,Aan de wetgeving op zichzelf is – vermoed ik – niet zoveel meer te doen; die gaat gewoon per 1 januari in. Wel hoop ik dat er aantal zaken wordt heroverwogen, of dat hier en daar een nuance wordt aangebracht. Bijvoorbeeld doordat de grote werkgeversorganisaties kunnen aantonen dat deze wet op een aantal punten rampzalige gevolgen kan hebben. Of dat ook zal gaan gebeuren is de vraag. In mijn brief aan de minister-president geef ik ook aan dat ik me afvraag of er ten tijde van de plannen voor de btw-verhoging wel hard genoeg gevochten is door werkgeversverenigingen. Ook heb ik zo mijn twijfels of de regering wel een goed beeld heeft over de impact die de btw-verhoging heeft gehad op ondernemers.”

Deze coalitie wordt geleid door de VVD, een partij die te boek staat als een echte ondernemerspartij…
,,Dat zou je inderdaad zeggen, maar kennelijk is de realiteit weerbarstiger. Als ondernemers kunnen we de wetgever natuurlijk niet dwingen. Ik zie het ook niet als mijn taak om politiek te bedrijven. Net als vermoedelijk zo’n beetje al mijn branchegenoten houd ik me liever bezig met onze medewerkers en uiteraard ook met het welbevinden van onze gasten. Het verder ontwikkelen van de gastbeleving is veel belangrijker dan je bezighouden met zaken waar je toch niets voor terugkrijgt.”

U volgt met ingang van 1 januari uw vader op als algemeen directeur. Hoe kijkt u naar de toekomst?
,,Ik ben positief ingesteld. De mensen met wie ik elke dag mag werken zijn dat ook. Maar een snelle rekensom laat zien dat we in een periode van nog geen twee jaar geconfronteerd worden met een kostenstijging van ruim € 750.000. Het neemt niet weg dat ik uitkijk naar een heel mooie tijd. Zoals ik premier Rutte ook heb laten weten blijf ik net als nu met volle overgave werken aan de continuïteit van ons familiebedrijf. Ik ga ervan uit dat er over dertig jaar nog steeds een mooi bedrijf staat, waar de volgende generatie weer mee aan de slag kan.”

Back To Top