skip to Main Content

Geef uren 2014 vóór 9 januari door!

De NEN eist dat we het jaar 2014 tijdig en correct afronden. Bijkomend voordeel daarvan is dat de jaaropgaven snel doorgestuurd kunnen worden. Zijn de gewerkte uren over 2014 nog niet aan ons doorgegeven? Doe dit dan uiterlijk vrijdag 9 januari 2015. Let op: uren die later aangeleverd worden, kunnen alleen verwerkt worden als gewerkte uren over 2015. Dit kan mogelijk ongunstig uitpakken voor onder meer het nettoloon.

Vragen?

Heeft u vragen m.b.t. het doorgeven van de gewerkte uren over 2014? Neem dan contact op met WePayPeople op via 020-716 3384.

Back To Top