skip to Main Content
HÈ LEKKER, DE VAKANTIE KOMT ERAAN…

HÈ LEKKER, DE VAKANTIE KOMT ERAAN…

Vakantie, iedereen kijkt ernaar uit. Het heerlijke vooruitzicht om eens een week, twee
weken of soms nog langer helemaal niks te doen dat met werk te maken heeft. Om alle tijd
en aandacht te besteden aan het gezin, aan die hobby waar je nooit genoeg tijd voor vindt
of aan het lezen van een paar goede boeken waar je al een poos zin in hebt. In deze editie
van UitzendScope vind je voor dat laatste een ruime keuze aan goede tips.
Toch houdt het fenomeen vakantie de gemoederen ook op een andere manier bezig.
Want je kunt je de vraag stellen of drie weken je helemaal afsluiten van je werk nog reëel
is in de 24-uurs economie die de wereld regeert. Voor mij in ieder geval niet. Als ik er
tussenuit ga met vrouw en kinderen, of soms met een paar goede vrienden, houd ik altijd
contact met de zaak. Aan de ene kant omdat het in mijn aard zit, aan de andere kant
omdat ik me daartoe om allerlei redenen ook verplicht voel; ik ben uiteindelijk toch de
directeur en de eigenaar.
De vraag is: hoe gerechtvaardigd is het om die betrokkenheid ook van je medewerkers te
verlangen? Hart voor de zaak is prima, dat is wat elke ondernemer van zijn mensen wenst.
Maar je weet ook dat mensen zich moeten kunnen ontladen of opladen, even afstand
moeten kunnen nemen.
Over dat onderwerp laten we twee experts aan het woord: zij gaan in op de vraag wat je
van mensen mag verwachten en hoe medewerkers het ‘werken tijdens vakantie’ kunnen
managen. Maar ze kijken ook naar het gedrag en mentaliteit van de ondernemer: wat mag
die van zichzelf verwachten en hoe kan een organisatie faciliteren in het creëren van de
juiste balans?
Binnen de thematiek van dit nummer laten we nu eens geen arbeidsmarktondernemer aan
het woord, maar iemand uit de reiswereld. Uit zijn verhaal valt op te maken dat de kwaliteit
van het persoonlijk contact, van aandacht voor de vraag van de klant, voor een groot deel
het succes van zijn ondernemerschap en groei bepaalt. Dat weten wij met zijn allen
natuurlijk ook, maar staan we daar genoeg bij stil? Toch iets om over na te denken.
Tijdens de vakantie bijvoorbeeld.
Julius Kousbroek
Directeur WePayPeople

Back To Top