skip to Main Content
Horeca-ondernemer Wordt Slecht Bediend

Horeca-ondernemer wordt slecht bediend

Hoewel er weer goed gespendeerd wordt in de branche hebben ondernemers in de horeca het niet gemakkelijk: de jacht op gekwalificeerd personeel dat wenst te blijven slokt heel wat aandacht op. Op dit moment is er behoefte aan zo’n 16.000 koks en zo’n 140.000 tot 160.000 andere medewerkers.
Organisaties en bedrijven staan te springen om goede IT’ers. Uit onderzoek van recruiter Sterksen in samenwerking met onderzoeksbureau Intelligence Group blijkt dat voor elke werkzoekende IT’er vijf vacatures uit staan en dat ruim vier op de tien organisaties wordt beperkt in hun productie door het nijpende tekort aan deskundige IT’ers.
Wie af en toe uit eten gaat – of plaatsneemt op een terras – merkt het meteen: de horecasector schreeuwt om personeel. Horecaondernemers klagen massaal dat ze niet of nauwelijks aan bedienend personeel kunnen komen. Koks – voor zover ze die nog hebben – stappen, gelet op het schrikbarende tekort aan goede keukenmeesters, gemakkelijk over naar een andere keuken, als daar ook maar een klein beetje meer loon geboden wordt of er anderszins sprake is van betere arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsmarktmonitor
Met het bieden van meer vrije tijd en minder onregelmatige uren, maak je als horeca-ondernemer het verschil. Met goed werkgeverschap en een beetje lief zijn voor jongeren – door ze bijvoorbeeld opleidingen en doorgroeimogelijkheden te bieden – kom je ook een eind.
Aan de nijpende tekorten komt voorlopig nog geen einde. Uit een arbeidsmarktmonitor dat de Stichting Vakopleiding Horeca (SHV) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben laten uitvoeren blijkt dat het aantal medewerkers dat in 2025 nodig is in de Nederlandse horeca op ruim 540.000 ligt. Begin 2018 bedroeg dat aantal nog ruim 445.000. Om het streefcijfer te kunnen halen zijn er jaarlijks naar schatting 140.000 tot 158.000 nieuwe personeelsleden nodig, want veel werknemers (met name jongeren) haken na een paar jaar horeca af. Anderen stromen om uiteenlopende redenen uit. Een beetje kok heeft tegenwoordig een goede onderhandelingspositie als hij aan de slag wil. Dit jaar zijn 16.000 koks nodig. In 2025 zal het tekort zijn opgelopen tot 17.800. Ter vergelij- king: de erkende opleidingen leveren jaarlijks zo’n 3.000 koks af.

Back To Top