skip to Main Content
‘Kabinet Is Bezig Met De Arbeidsmarkt Van Gisteren’

‘Kabinet is bezig met de arbeidsmarkt van gisteren’

MKB-Nederland staat met Jacco Vonhof weer op de kaart. Met de komst van de nieuwe voorzitter, een rasondernemer uit Zwolle actief in de schoonmaakbranche, ging het roer om. De belangenorganisatie van kleine en middelgrote bedrijven laat steeds vaker een eigenzinnig geluid horen, komt in actie en springt in op de actualiteit. En bovendien houdt Vonhof de Haagse politiek een spiegel voor: kies met je beleid niet voor de dag van gisteren, maar kies voor morgen!
,,Datgene wat het kabinet nu voorstelt voor de arbeidsmarkt is een echo van de tijd van weleer. We weten toch dat de wereld veranderd is, de marktomstandigheden voortdurend wijzigen en dat dat mede heeft geleid tot meer vraag naar flexibiliteit en tijdelijk wek. De ondernemer wil zich aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid.
Ondernemers zijn dan misschien een tikje opportunistisch, maar ze zijn ook snel in de leer. We zullen – als de nieuwe wereld niet meer aansluit op de oude en het dus niet meer werkt – de solidariteit in ons land opnieuw moeten vormgeven. Het huidige systeem is bijna persvers, we zitten nog vast in het oude frame. De vraag is: hoe richten we die solidariteit opnieuw in?”
De toon is gezet:
Negen maanden geleden betrad Jacco Vonhof als kersverse voorzitter van MKB- Nederland voor het eerst zijn nieuwe werkkamer in de kantoortoren van de werkgevers, schuin tegenover het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland had dringend behoefte aan meer blos
op de wangen en een eigen identiteit. Inderdaad, samenwerken met grote broer VNO-NCW om als een blok beton in de Haagse arena te opereren, is een groot voordeel. Maar daarnaast moet er worden geknokt voor de belangen van meer dan MKB-Nederland staat met Jacco Vonhof weer op de kaart.
Met de komst van de nieuwe voorzitter, een rasondernemer uit Zwolle actief in de schoonmaakbranche, ging het roer om. De belangenorganisatie van kleine en middelgrote bedrijven laat steeds vaker een eigenzinnig geluid horen, komt in actie en springt in op de actualiteit. En bovendien houdt Vonhof de Haagse politiek een spiegel voor: kies met je beleid niet voor de dag van gisteren, maar kies voor morgen!
Het verleden leert dat die belangen van de grote ondernemingen en de MKB’ers niet altijd parallel lopen. ,,Ik krijg in onze organisatie alle ruimte om een eigen MKB-agenda te voeren”, zegt Vonhof tevreden.
Jacco Vonhof (49) ging de uitdaging aan. Deze ochtend windt hij zich op over de gemiste kansen voor zijn achterban. Hij zet zich scherp af tegen de actievoerders die een varkenshouderij binnenvallen, breekt een lans voor ondernemers en met een aanstekelijk enthousiasme laat hij een vonk overslaan: ondernemen is leuk.
Een nieuwe wind waait uit de hoek van het MKB:
Want het ondernemerschap in al zijn puurheid, is volgens Vonhof, de basis van onze economie, welvaart en werkgelegenheid. Het zorgt bovendien ook, aldus de MKB-voorman, voor de samenhang in onze maatschappij.
De nieuwe arbeidsmarktwetgeving van minister Koolmees (Sociale Zaken) is zo’n voorbeeld die het belang van de MKB’er raakt. Het kabinet wil onder druk van linkse partijen naar meer vaste banen ten koste van flex-arbeid. ,,De minister redeneert dat als partijen het met onderdelen niet eens zijn dat zijn voorstellen voor de arbeidsmarkt ‘in balans’ zijn. En dat is dus onzin. Zo werkt het niet”, schampert Vonhof.
,,Ik praat veel liever over de uitdaging hoe we de nieuwe werkelijkheid laten aan- sluiten op bestaande systemen. Zonder een vast dienstverband kom je nu niet in aanmerking voor een hypotheek, een huurhuis of kun je geen beroep doen op bedrijfsregelingen voor opleidingen.
Die zekerheden moeten bereikbaar worden ook voor mensen zonder een vaste baan. Je kunt toch niet ontkennen, kijk naar de nieuwe platform-economie, dat tijdelijk werk er is en ook zal blijven. Of je het nu payrollen noemt, uitzenden, detacheren: de rol van de werkgever beweegt zich steeds meer naar die van opdrachtgever. Het kabinet denkt dat ze met deze nieuwe wet de toekomst kan veranderen. De nieuwe arbeidswetgeving is bezig met de economie van gisteren, terwijl we juist bezig moeten zijn met de arbeidsmarkt van morgen.”
Vandaar ook de harde taal van het MKB over de WAB:
Vonhof wijst vanaf de 12e verdieping in de toren richting het Binnenhof. ,,Ze lopen achter die nieuwe werkelijkheid aan. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een reparatie van de oude Wet Werk en Zekerheid. Een cumulatie van ontslag- gronden kan straks ook leiden tot ontslag. Dat past inderdaad beter bij het MKB dan de oude regeling. Want laten we eerlijk zijn: niemand is gebaat bij slecht functionerende werknemers. Je denkt dat je het als ondernemer goed hebt gedaan met het ontslagdossier. Maar je ziet toch dat slecht functionerende werknemers, die er een potje van hebben gemaakt, naar huis gaan met een zak geld. Dat gaat dus veranderen en daar zijn we blij mee.”
De Tweede Kamer ging al akkoord, de Raad van State uitte kritiek op de wet van Koolmees en de Eerste Kamer heeft veel gediscussieerd over over de Wet Arbeidsmarkt in Balans, maar heeft er nu ook mee ingestemd. Vonhof liet er met MKB-Nederland geen twijfel over bestaan met de campagne ‘Zo werkt het niet’. De hogere ww-premie die een werkgever straks moet betalen voor tijdelijke krachten noemt Vonhof een ‘ww-boete’. De politieke druk op werkgevers om over te stappen van flex naar vaste dienstverbanden leidt volgens hem tot de meest idiote situaties.
Vonhof luistert naar de ondernemers die dag in dag uit te maken hebben met de praktijk. ,,In de landbouw, horeca, de fruitteelt of de beveiliging hoort tijdelijk werker gewoon bij. Het meest treffende voorbeeld is een ondernemer met een kitesurfbedrijf. Per definitie staat vast dat hij alleen mensen nodigt heeft in het kitesurf-seizoen.
Veel ondernemers hebben te maken met piekmomenten en worden straks wel met fors hogere lasten opgezadeld. Gelukkig is onder druk van ons het hoge WW-tarief voor jongeren onder de 21 jaar met een bijbaan van max 12 uur geschrapt. Was ook een rare maatregel. Maar het is niet voldoende om positief te zijn.”
Volgens Vonhof is het nodig om het belang bedrijven in beeld te brengen:
,,Wat betekenen ondernemers voor een dorp, de sportclub of bijvoorbeeld de festivals in een stad? Want de context van het ondernemen vergeten we weleens met elkaar. Het gaat mij tegenwoordig allemaal iets te gemakkelijk hoe problemen op het bord van de ondernemers worden gelegd. Neem bijvoorbeeld het klimaat: ‘laat de ondernemers het maar betalen’, wordt dan met het grootste gemak gezegd. Onder- nemers worden in de beeldvorming ook nogal eens weggezet als graaiers en mologgen. Wij hebben in dit land slechts zo’n 1.700 bedrijven met meer dan 250 mensen in dienst. De rest is mkb. De werkelijkheid is dat honderdduizenden MKB-bedrijven hooguit 10 werknemers op de loonlijst hebben staan. Maar uiteindelijk werken er wel 3 miljoen Nederlanders voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf!”
PASPOORT JACCO VONHOF
Jacco Vonhof is sinds 3 september 2018 voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland. “Een ondernemer in hart en nieren” zo werd hij getypeerd bij zijn benoeming. Vonhof is geboren in Enschedé, en is getrouwd. Hij is vader van een tweeling (jongen en een meisje).

Back To Top