skip to Main Content
Keurslijf Dat Ons Niet Past

Keurslijf dat ons niet past

U kunt er niet omheen, over minder dan een maand is de WAB een feit. Dat de wet het door de politiek gewenste effect zal hebben, valt zeer te betwijfelen. Hoe graag minister Koolmees het ook zou willen, de vraag naar flexwerk zal niet afnemen. Zoals reeds eerder gesteld zal, mede door de opkomst van de platformeconomie, het aantal zzp’ers de komende jaren naar verwachting verdubbelen. In vergelijking met flex en vaste medewerkers zijn zzp’ers goedkoop voor opdrachtgevers omdat er geen sociale premies, pensioen of loonheffingen worden afgedragen. Voor volgend jaar kunnen wij dan ook een door de wet gefaciliteerde hausse aan schijnconstructies met zzp’ers verwachten.

Maar zoals er na een donderstorm vaak een gouden hemel te ontwaren valt, zo zal het vanaf 2021 voor zzp’ers een stuk lastiger worden om als zelfstandige te factureren. De €16,- hoge drempel aan de onderkant van de markt zal ervoor zorgen dat veel zelfstandigen het dienstverband (weer) moeten opzoeken. Zijn we er dan als flexbranche? Ik denk het niet. Meer dan ooit zal van ons gevraagd worden om onze dienstverlening aan te passen aan de realiteit. Dat wij hier ook de medewerking van de overheid voor nodig hebben, staat buiten kijf.

Ik durf wel te stellen dat de kans dat pensioenopbouw relevant is voor een nog studerende maaltijdbezorger niet zo heel groot is en dat er voorlopig geen aanspraak op de WW zal worden gemaakt. Diezelfde student verzekeren voor arbeidsongeschiktheid door verkeersongevallen tijdens werktijd daarentegen is uiterst belangrijk. Laten we ervoor zorgen dat de groep werkenden die zich wil verzekeren en een bijdrage wil leveren aan het sociale stelsel ook daadwerkelijk de kans krijgt om dit te doen op een wijze die rechtdoet aan hun situatie. Bedrijven in de flexbranche weten als geen ander wat voor welke werknemer relevant is en hoe ervoor te zorgen dat alle premies, toeslagen en belastingen netjes worden afgedragen.

Dat men in De Haag achter de feiten aanloopt en nog druk in de weer is de arbeidsmarkt in het door de vakbonden ontworpen jaren ’50 keurslijf te wurmen, is niet nieuw. Laten wij echter als branche het voortouw nemen en tonen hoe het ook kan.

Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toegewenst!

Back To Top