skip to Main Content
KLEINERE BEDRIJVEN HEBBEN EEN GROTER VERMOGEN OM VOORUIT TE KIJKEN

KLEINERE BEDRIJVEN HEBBEN EEN GROTER VERMOGEN OM VOORUIT TE KIJKEN

Binnen het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Amsterdamse Zuid-as is het een komen en gaan van mensen. Hipsters met net iets korte broeken zie je net zoveel als klassieke mannen met strakke pakken. Een dynamiek die je hier anno 2017 ook mag verwachten. Het gebouw zelf heeft ook  niks meer van een ouderwets bankgebouw, het heeft veel meer de uitstraling van een congrescentrum met kleine ‘spaces for meet & greet’. We nemen een kop koffie, zoeken een plek en gaan in gesprek over core business, ondernemen in de uitzendsector en de toekomst van het uitzendbureau.
Wat is het eerste waar je aan denkt bij core business?
“Dat eigenlijk iedereen er veel te weinig mee bezig is. De Boston Consultancy Group, wereldwijd een van de grootste adviesbureaus op het gebied van bedrijfsstrategie, heeft onderzoek gedaan naar de verschillende competenties binnen bedrijven. Zij stellen vast dat voor ieder bedrijf dat met succes de toekomst tegemoet wil treden, twee competenties noodzakelijk zijn, namelijk exploitation en exploration.”
Exploitation gaat over management, key performance indicators, processen en zo meer. Exploration gaat over innovatie, over jezelf als mensen en als bedrijf kwetsbaar durven opstellen, relaties met de buitenwereld aangaan en aanhalen. Nu lijkt het alsof exploitation alles te maken heeft met wat je core business zou mogen noemen, maar dat is dus niet zo. Dat gaat eigenlijk alleen maar over voorwaarden om te functioneren.”
Exploration daarentegen zit veel dichter tegen core business aan, zeker als het om uitzendbureaus gaat. Gek genoeg besteden teveel bedrijven veel te veel aandacht aan exploitation en veel te weinig aan exploration.”
“Met het oog op slim ondernemerschap en ontwikkeling van je bedrijf richting de toekomt is dat niet zo’n beste keus. Waarom zou je teveel aandacht blijven besteden aan zaken die niet bijdragen aan je resultaat? Of makkelijk overgenomen kunnen worden door een IT oplossing of een externe serviceprovider?”
Goede vraag.
Heb jij daar een idee over?
“In elk bedrijf moet de focus gericht zijn op het creëren van toegevoegde waarde, in het verkennen van de mogelijkheden daartoe. Exploration is nodig om naar nieuwe modellen te kijken, nieuwe markten te ontwikkelen en nieuwe product- markt- combinaties te ontdekken. Dat laat zich voor uitzendbureaus vertalen naar het oplossen van complexe klantvragen en het leveren van dienstverlening op maat. Mensenwerk dus, waarvoor slimme mensen nodig zijn.”
“Daarnaast is conditionering de grootste valkuil. Als je gewend bent om iets op jouw manier te doen, dan is de bereidheid om te veranderen laag. Je ziet vaak de noodzaak of het belang niet waardoor je niet eens probeert buiten de lijntjes te kleuren. Dat effect ontstaat ook als je omgeven bent door collega-bedrijven die net zo denken en doen.”
“En dat is jammer, zeker voor een kleiner bedrijf. Want het vermogen om vooruit te kijken, te innoveren en patronen te doorbreken, is bij kleine bedrijven groter. Je doet jezelf tekort als je daar geen gebruik van maakt.”
Hoe moeten die kleinere bedrijven dat doen?
“Ga vol op de core business zitten. Zorg ervoor dat de juiste man of vrouw op de juiste plek terechtkomt. En ga denken in scenario’s. Zet een paar punten aan de horizon, bedenk verschillende routes om er te komen en wat er voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Dat begint, bijvoorbeeld, met het adviseren van klanten over het slim inzetten van de flexibele schil. Door een heldere en duidelijke propositie te formuleren met betrekking tot de toegevoegde waarde van flexwerkers vanuit het idee dat het inzetten van die flexwerkers niet langer een oplossing is voor piek-en-ziek. Maar dat er met flexwerkers kansen gecreëerd kunnen worden op het gebied van innovatie en verandering.”
“Op die manier open je deuren om van alleen maar capaciteit gedreven uitzenden, waarin de marges onder druk staan, de stap te zetten naar een vorm van uitzenden die een hogere waardepropositie met zich meebrengt. Het is een gegeven dat veel bedrijven in de knoop zitten met vernieuwing. Zie dat als een kans, speel daarop in, ga je kennis en inzicht optuigen als een dienst om problemen op te lossen.”
Uitzendbureau als leverancier van vernieuwing?
“Een beetje wel ja. Ook voor het uitzendbureau zelf. Indealiter werk je toe naar een nieuwe waardepropositie voor het uitzendbureau zelf, gebaseerd op resultaatafspraken waarbij je een beetje tegen consulting gaat aanschuren.
Het gaat erom dat jouw manier van werken zo in elkaar steekt dat je klant de beschikking krijgt over de arbeidskracht die op dat moment nodig is. Met welke contractvorm en tegen welke vergoeding is daarbij niet eens belangrijkst. De  nieuwe generatie werknemers, of professionals, doen het minder voor de voorwaarden en meer voor de bijdrage aan de samenleving. Uitzenders zouden er daarom verstandig aan doen om talentpools in kaart brengen om van daaruit een brug te slaan tussen professionals met specifieke wensen rondom arbeid aan de ene kant. En bedrijven die behoefte hebben aan mensen die een cultuur kunnen versterken aan de andere kant.”
Mooie praatjes, maar ik moet gewoon uren verkopen…
“Prima, maar is dat de oplossing voor een toekomstbestendig bedrijf? Alleen maar uren verkopen ontwikkelt geen markt en biedt geen perspectief. Net zo min als het traditioneel vasthouden aan het servicen van techniek en productie. Nederland wordt steeds meer een kennisland, mensen zijn steeds hoger opgeleid. Ergo: het contingent aan traditionele uitzendkrachten zal zowel aan de vraag- als aanbodkant op den duur afnemen.”
Betekent dat dan het einde van het uitzendbureau?
“Nee, integendeel! Er zijn steeds meer professionals op allerlei vakgebieden die voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid kiezen. Deze mensen willen niet meer in het keurslijf van een vast contract opereren of jarenlang bij hetzelfde bedrijf zitten. Die willen excelleren in hun vak, op meerdere plekken ervaringen opdoen en deze meenemen naar de volgende klant. Daar zit potentie: bemiddelen die lui!”
“Maar goed, daarvoor moet je wel ‘de boer op’. En ook op dat vlak moet je meebewegen. Niet voor niets worden steeds meer uitzendbureaus steeds actiever op Facebook, Linkedin en andere social media. En het social cv van kandidaten wordt steeds belangrijker: wat doe je op talent naast je werk? Het fenomeen personal branding concurreert op een gezonde manier met opleiding en ervaring. Simpelweg omdat je persoonlijke en zakelijke ‘ik’ steeds meer integreren. Wie ben je nou eigenlijk? En: wat haal ik met jou in huis?”
“Maar je zal behalve aan de kandidatenkant ook flink aan de bak moeten aan de klantenkant. Het probleem daar is namelijk dat zij denken te weten wat ze nodig hebben. En dus van mening zijn dat je moet leveren. Het uitzendbureau wordt te weinig gezien als een expert en te weinig ingehuurd om mee te denken. Terwijl meedenken, zonder dat het om de verkoop van uren of contractvormen gaat, een heel belangrijke toegevoegde waarde is.”
Samengevat?
“Er is nog veel werk aan de winkel.”
 

Back To Top