skip to Main Content
KOOLMEES STELT COMMISSIE IN: ARBEIDSMARKT EIST AANPASSING REGELS

KOOLMEES STELT COMMISSIE IN: ARBEIDSMARKT EIST AANPASSING REGELS

Minister Koolmees (Sociale Zaken) vindt dat de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit niet meer aansluiten bij de snel veranderende arbeidsmarkt. Het aandeel van de beroepsbevolking met een vast contract is de afgelopen twintig jaar structureel gedaald.
De bewindsman gaat een onafhankelijke commissie instellen die onderzoekt of ons huidige stelsel nog aansluit bij de veranderende economie en de arbeidsmarkt.
Koolmees: ,,De huidige instituties doen steeds minder wat we vanouds van ze verwachten. Er zijn nu vaste werknemers, maar ook steeds meer flexwerkers en vooral zzp’ers die onbedoeld concurrenten van elkaar zijn geworden.”
Flexibele contracten geven de mogelijkheid om pieken en dalen op de arbeidsmarkt op te vangen. De keuze: flexibel of een vaste baan wordt vaak ingegeven door factoren zoals loondoorbetaling bij ziekte, ontslagregels en cao-bepalingen.
Ons land kent strenge regels op het gebied van ontslagbescherming bij vaste contracten. Maar onze regels bij het inhuren van werknemers in tijdelijke dienst zijn daarentegen zeer soepel. De Nederlandse flexibilisering (veel uitzendkrachten en zzp’ers) is uniek in Europa. In geen enkel Europees land is deze opmars zo onstuitbaar als in ons land.

Foto: Hollandse Hoogte

Waarschuwing
Koolmees waarschuwt: ,,Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Het mag nooit zo zijn dat mensen zich gedwongen voelen om als zzp’er tegen lagere tarieven te werken en dat er dus een oneerlijke concurrentie ontstaan tussen werkenden. Flexibiliteit is noodzakelijk voor het aanpassingsvermogen van bedrijven en de economie, maar te veel flexibiliteit kan op termijn ook negatieve gevolgen hebben voor bedrijven.”
Ter illustratie: Bijna 80% van de Nederlandse bedrijven heeft helemaal geen werknemers in dienst. Alleen België komt daar met 70% in de buurt. In andere Europese landen is dit percentage stukken lager. In Denemarken, qua sociale zekerheid vaak vergeleken met ons land, bedraagt dit percentage slechts 40%.

Back To Top