skip to Main Content
KRAPPE TIJDEN

KRAPPE TIJDEN

Al bladerend door dit winternummer kunt u er niet omheen: deze Uitzendscope staat in het teken van wat 2019 ons gaat brengen. Nieuwe wetten, de gevolgen van de Brexit, een eventuele kille windvlaag vanuit Rusland, de wankele Italiaanse economie en de dreiging van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China; ze zullen allemaal van invloed zijn op hoe het komende jaar voor u en mij zal verlopen. Maar dat is allemaal toekomstkijken; de krapte op de arbeidsmarkt daarentegen is een factor waar wij allen direct mee te maken hebben.

Nederland heeft achttien aaneengesloten kwartalen van economische groei achter de rug. In die periode is de werkloosheid met meer dan de helft geslonken en hoewel het bbp niet zo hard groeit als in de jaren negentig mogen we zeker niet klagen. Met recht kunnen we spreken van een langdurige hoogconjunctuur. De krappe arbeidsmarkt zorgt echter voor een doffe keerzijde van deze glanzende medaille der economische voorspoed.

Het klinkt als een luxeprobleem maar de schaarste op de arbeidsmarkt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de economische voorspoed en groei. Het aantal vacatures -met name in de ICT en de bouw- stijgt zodanig dat we ver boven het niveau van 2007 zitten en het grootste probleem waarmee het MKB momenteel kampt, is het vinden van personeel.

Door de vergrijzing en ontgroening van Nederland groeit de beroepsbevolking niet hard genoeg om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen en daarom moeten we ons onbenutte arbeidspotentieel activeren. Ofschoon de arbeidsparticipatie in vergelijking met andere EU-lidstaten relatief hoog is, bungelen we qua het totaal aan gewerkte uren ergens onderaan het lijstje.

Senioren, vrouwen, migranten en jongeren zitten vaker dan anderen thuis. Ze willen eigenlijk aan de slag maar dat lukt vanwege diverse redenen niet.

Denk daarnaast ook aan deeltijdwerkers die eigenlijk meer uren willen draaien dan ze nu doen. Hoewel veel werkgevers mensen lokken met vaste contracten zullen de plannen van het kabinet om flex terug te dringen niet bijdragen aan het activeren van deze groepen onbenut arbeidspotentieel. Juist onze branche kan een laagdrempelige opstap naar werk bieden aan mensen wiens capaciteiten nu nog niet volledig wordent ingezet en zo de krappe arbeidsmarkt waar nodig verbreden. Laten we samen in 2019 onze schouders eronder zetten.

Ik wens u veel leesplezier en een succesvolle jaarafsluiting.

Julius Kousbroek
Directeur WePayPeople

Back To Top