skip to Main Content
MCKINSEY & COMPANY OVER OUTSOURCING

MCKINSEY & COMPANY OVER OUTSOURCING

De kernactiviteit van een uitzendbureau is zoeken, vinden en verbinden. Het matchen van mensen en bedrijven. De vraag is: welke werkzaamheden dragen daar nadrukkelijk aan bij en welke zijn van secundair belang? Welke werkzaamheden dragen bij aan het ontwikkelen van de omzet en het realiseren van groei? En welke werkzaamheden kosten alleen maar tijd en geld?
Dat het loont om kritisch de blik naar binnen te richten en duidelijkheid te scheppen, wordt onderschreven door een van de bekendste en beste consultancy bedrijven ter wereld. Het leek UitzendScope een goed idee om de kijk McKinsey & Company op core business te projecteren op de uitzendbranche. En de resultaten daarvan met u te delen.
 
Economies of scale
Het effect van kostenbesparing. Een manier van denken die al uit de negentiende eeuw dateert. Wat toen gold voor industriële productie, geldt nu ook voor zakelijke dienstverlening. Als namelijk uw uitzendbureau wat groter wordt, komen er schaalvoordelen en kunnen kostenbesparingen plaatsvinden door het uitbesteden van zaken. Dit is wat mens economies of scale noemt. Deze besparingen zijn doorgaan snel te vinden in zaken als automatisering, de kostprijs, sectorale verloning, ziekteregelingen en -verzekeringen of de financiering van het werkkapitaal. Het geld dat bespaard wordt kunt u vervolgens optellen bij de winst. Of investeren in de ontwikkeling van uw uitzendbureau door er mensen bij te halen die zich kunnen richten op verdere groei.
 
Focus op groei
De topline groei van uw uitzendbureau. Oftewel: omzetgroei door hogere klantwinst en klantconversie. Hoe meer de focus gericht is op het optimaal bedienen van klanten – door vaker je gezicht te laten zien, hun business en uitdagingen beter te begrijpen en maatwerk te leveren – hoe groter de kans op extra omzet. Omzetdoelen kunnen scherper worden gedefinieerd en gemonitord, er is immers geen afleiding meer.
Economies of skill
Het is eigenlijk geen haalbare kaart om altijd op de hoogte te zijn van de continu veranderende wet- en regelgeving. En om deze in het dagelijkse werk foutloos toe te passen. Het vereiste hoge kennisniveau in diverse thema’s op het gebied van arbeid en fiscaal recht, is alleen rendabel te maken door experts. Grote organisaties kunnen overwegen die in huis te halen. Voor middelgrote en kleinere uitzendbedrijven is dat geen optie, ook niet bij omzetten van meer dan €10 miljoen.
Een ander voorbeeld is IT. De snelheid waarmee veranderingen op dit gebied komen en gaan, zijn niet bij te benen. En wist u dat connectoren bouwen tussen het front office CRM-systeem en de back office veel voordelen biedt? En hoeveel tijd, geld en kennis ervoor nodig zijn om het zelf te doen? Zelfs voor grote uitzendorganisaties is het steeds de vraag of het verstandig is om die expertise in huis te hebben. Voor kleinere uitzendbureaus is die vraag veel minder relevant, outsourcen bij een IT expert met kennis van zaken rondom verloning geniet altijd de voorkeur. Dit bespaart u tijd en geld. en creëert ruimte om de dingen te doen waar u echt goed in bent.
 
Soort kosten
Iedere onderneming wil niet alleen de kosten laag mogelijk houden, maar ook de interne kosten tot een minimum beperken. Het outsourcen van werkzaamheden biedt twee voordelen: interne kosten worden niet alleen externe kosten, het worden ook variabele kosten. Ergo: uw kosten bewegen mee met de drukte en de omzet. Is het wat rustiger, dan zijn de kosten lager.
 
Lagere risico’s
Het verlonen van uitzendkrachten gaat gepaard met een flinke dosis administratie. En met de discipline deze foutloos uit te voeren. Uren invoeren, controleren, check op cao en salarisstroken maken, om maar eens wat te noemen. Niet het leukste werk, het levert geen extra omzet op en is bovendien erg foutgevoelig.
Daarnaast: uw uitzendbureau kan excelleren in het vinden en verbinden, maar na een fout in de verloning is dat snel vergeten. Door uw klant en de uitzendkracht. In die zin is verlonen een dissatisfier: iets waar je niets mee te winnen hebt maar wel het risico mee loopt om veel te verliezen.
Dan is er nog het risico van voorfinancieren. Uw uitzendkrachten verwachten, terecht, dat elke maand het salaris van die maand op hun bankrekening wordt bijgeschreven. Uw klanten betalen doorgaans echter niet binnen die maand. Betalingstermijn van 60 tot 90 dagen zijn helaas geen uitzondering. Dat verschil komt voor uw rekening. En dat brengt risico’s met zich mee voor uw cash flow.
 
De wet van Parkinson
Dit gaat niet over de ziekte. Alhoewel deze wet eigenlijk wel iets zegt over wanneer het mis dreigt te gaan met een bedrijf. Dat gebeurt op het moment dat er teveel tijd wordt besteed aan het managen van zichzelf.
Op dat punt moet je terug naar de basis, de kern, de core business. Een teken aan de wand is een stijgend aantal interne overleguren. En de toename van medewerkers die zich niet met de core business bezighouden. Of als blijkt dat processen steeds meer tijd vragen dan nodig is. Volgens Parkinson is het namelijk zo dat werk langer duurt als er meer tijd voor beschikbaar is.
Op deze manier ga je steeds minder waarde creëren voor klanten. En dus stagneert de groei en loopt de winstgevendheid terug. Moraal van het verhaal: stel jezelf regelmatig de vraag of de tijd en energie die in je bedrijf gestoken wordt, gebruikt wordt voor dát wat werkelijk belangrijk is.

Back To Top