skip to Main Content

MEER VERANTWOORDELIJKHEID, MEER ENERGIE; HET RECEPT VOOR VITALE MEDEWERKERS

De zomervakantie is weer in zicht. Voor de meeste werknemers iets om reikhalzend naar uit te kijken. Voor werkgevers soms een ware kopzorg. Hoe zorg je er voor dat de continuïteit van het werk geen gevaar loopt? Waar haal je de juiste vakantiekrachten vandaan? En is de kwaliteit van het werk wel gewaarborgd?
Voor functies met een routinematig karakter en voorspelbare werkzaamheden, is het wellicht voor de hand liggend om een vakantiekracht in te huren. Deze kan immers vrij eenvoudig worden ingewerkt en de taken tijdens de vakantie overnemen. Een zorg minder, mits je iemand kunt vinden die gemotiveerd en betrokken is.
Lastiger wordt het voor functies waarbij een bepaalde mate van inzicht vereist is, lopende trajecten moeten worden overgenomen of gereageerd moet worden op nieuwe en onverwachte situaties. Daar leidt de inhuur van een tijdelijke kracht meer dan eens tot frustratie en extra werkdruk bij collega’s, manager én bij de vakantievierende collega.
In dat geval zorgt een goede voorbereiding van de afwezigheid vaak voor de meeste continuïteit, hoe vreemd dit ook klinkt. Want met een juiste prioriteitstelling in de weken voorafgaand aan de vakantie, goede communicatie richting in- en externe stakeholders en duidelijke afspraken over wat wanneer wordt opgepakt, is een afwezigheid van enkele weken in de meeste gevallen prima te overbruggen.
Ondernemerschap in de organisatie
Organisaties waar ondernemerschap hoog in het vaandel staat en werknemers de ruimte krijgen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen, lijken hier naar mijn idee succesvoller in te zijn dan organisaties waar regels in steen gebeiteld zijn en weinig ruimte is voor eigen inbreng. In een cultuur waar zelfstandigheid gestimuleerd wordt, zal het voor een medewerker vanzelfsprekend zijn er zelf voor te zorgen dat haar of zijn werk geen hinder ondervindt van de eigen afwezigheid. Daarbij zijn werknemers die gewend zijn de ruimte te krijgen om hun rol naar eigen inzicht in te vullen, vaker geneigd tijdens de vakantieperiode bijvoorbeeld met enige regelmaat de mail te checken of even te bellen om zaken in goede banen te leiden.
Is dat nu wel verstandig, zal menigeen zich afvragen. Want de vakantie is toch bedoeld om even helemaal los te komen van het werk? Dat klopt, tenzij een dergelijk verantwoordelijkheidsgevoel niet als werk voelt, maar als vanzelfsprekend wordt ervaren. Zoals bijvoorbeeld ook de continue zorg voor een kind of huisdier als vanzelfsprekend wordt ervaren. Dan geeft het rust om enigszins aangesloten te blijven in plaats van volledig afstand te nemen en bij terugkeer een week bezig te zijn alle achterstallige mails en daaruit voortvloeiende acties weg te werken.
Dit is uiteraard niet het geval indien de werknemer niets loslaat en vanaf het vakantieadres de boel dagelijks blijft regelen. Ook hier geldt dat een goede communicatie en duidelijke afspraken vooraf essentieel zijn om de juiste balans te kunnen vinden.
De uitdaging voor de werkgever
Wat mag men in dit kader eigenlijk van de werknemer verwachten? Formeel niets. Elke werknemer heeft wettelijk recht op minimaal twintig vakantiedagen per jaar, op basis van een fulltime dienstverband. Dit is ook nodig om de batterij weer op te laden. Niet voor niets is dat wettelijk zo geregeld.
Voor ondernemers echter, vormt de huidige ‘24-uurs maatschappij’ met de toenemende globalisering, een lastige uitdaging. Om de concurrentie voor te blijven en de klant tevreden te houden, moet daarin mee worden bewogen en dat is niet eenvoudig. Past dan een werknemersmentaliteit waarbij men dagelijks om 16.55 uur de computer afsluit en tijdens vakanties niet bereikbaar is nog wel in deze economie? Misschien niet altijd.
Ertoe doen is belangrijk
Onze economie verwacht veel van mensen en dat vereist een andere aanpak. Die kost tijd, soms jaren. Gelukkig hebben vrijwel alle mensen één ding gemeen: iedereen vindt het fijn om er toe te doen, belangrijk te zijn en gewaardeerd te worden om de bijdrage die je levert. En precies daar zit de uitdaging: flexibilisering van gedrag kan leiden tot flexibilisering van de organisatie en levert zo een toegevoegde waarde aan de onomkeerbare flexibilisering van de economie.
Medewerkers die sterk het gevoel hebben een belangrijke en gewaardeerde bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie waar zij deel van uitmaken, voelen zich meer betrokken en nemen daarmee automatisch meer verantwoordelijkheid voor hun rol. Deze betrokkenheid geldt ook voor de leidinggevende die eerder zal sturen op output in plaats van op aanwezigheid. De medewerker zal zich vrij voelen eens eerder weg te gaan vanwege een privé aangelegenheid en is tegelijkertijd verantwoordelijk genoeg om tijdens de vakantie even na te gaan of alles nog op rolletjes verloopt.
Waardering, betrokkenheid en zelfstandigheid
Het creëren van een open werkklimaat en betrokkenheid zorgt er niet alleen voor dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen, deze medewerkers zijn ook vitaler omdat zij energie uit het werk weten te halen in plaats van dat het werken vooral energie kost
Onderzoeken wijzen uit dat een cultuur van waardering, betrokkenheid en een bepaalde mate van autonomie de risico’s op een burn-out verlagen. Medewerkers in dergelijke bedrijfsculturen ervaren minder snel stress en zijn daarmee veerkrachtiger. Periodes van hogere werkdruk kunnen gemakkelijker worden opgevangen, er is immers energie over. En zo is vakantie niet meer broodnodig om de lege batterij op te laden, maar om te genieten en met hernieuwde energie weer terug te keren.
 
Marjolein van Erven is HR-consultant. Al bijna 20 jaar adviseert en begeleidt zij ondernemers en organisaties in het ontwikkelen en uitrollen van HR-strategieën.

Back To Top