skip to Main Content
Eindelijk: Middeninkomens Gaan Erop Vooruit

Eindelijk: Middeninkomens gaan erop vooruit

Goed nieuws voor de mensen met een bruto jaarsalaris van tussen de 35.000 en 75.000 euro. Deze zogenoemde ‘middeninkomens’ gaan er tussen de 1,8% tot 2,4% op vooruit.
Nederlanders met een inkomen boven de 75.000 euro gaan er zelfs 2,3% in koopkracht op vooruit. Het kabinet verwacht dat de gemiddelde zorgpremie volgend jaar 37 euro hoger uitkomt op 1.421 euro per jaar.
Het kabinet heeft maar liefst 3 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te repareren. Door talloze lastenverzwaringen in de afgelopen jaren hebben veel mensen ‘ingeleverd’.
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) schrijft in de Miljoenennota: „We verwachten dat 2020 het zevende jaar op rij is met economische groei, al zien we groeipercentages die na jaren van hoogtij iets afvlakken. Met 1,8 procent dit jaar en 1,5 procent in 2020 zijn deze percentages normaal voor ons land.”
„Met deze begroting maken we drie miljard euro extra vrij om de lasten van huishoudens, en met name werkenden, te verlichten en beogen we een betere balans tussen werknemers en zelfstandigen. Ook trekken we extra geld uit voor meer betaalbare woningen, jeugdzorg, defensie en het versneld afbouwen van de gaswinning.”
Vooral tweeverdieners met kinderen gaan er volgens het Nibud het meest op vooruit. Een echtpaar met drie kinderen met een een gezamenlijk inkomen van €45.000 zelfs 4,6%. Mensen met een vast contract gaan er meer op vooruit dan zelfstandigen. Oorzaak is de verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Back To Top