skip to Main Content
NAAR EEN NIET PUUR FINANCIËLE BEGROTING MET EEN LANGERE HORIZON

NAAR EEN NIET PUUR FINANCIËLE BEGROTING MET EEN LANGERE HORIZON

De Amerikanen hebben hun State of the Union waarin de president een overzicht geeft van het reilen en zeilen van de Verenigde Staten. Noem het een brede analyse van hoe het land ervoor staat want deze toespraak beschrijft meer dan alleen economische groei en werkgelegenheid. Wij hebben onze Prinsjesdag, traditiegetrouw een sterk overheidsbegroting-gerelateerde bijeenkomst. De troonrede, uitgesproken door de koning en voor veel Nederlanders het populairste onderdeel van Prinsjesdag, heeft echter altijd een veel bredere State-of-the- Union-achtige invalshoek gehad.
Het toenemend belang dat men tegenwoordig hecht aan andere dan puur economische variabelen vindt niet alleen plaats binnen de staatshuishouding maar ook binnen de bedrijfsvoering van ondernemingen. Het gaat dan om een sterke toename van de bewustwording over zaken als circulaire economie en ‘social circularity’ (hoe gaan wij als bedrijf om met onze klanten en medewerkers?). Een van de belangrijkste aanjagers om het belang van de circulaire economie en ‘good corporate citizenship’ een podium te geven, komt vanuit een onverwachte hoek en wel vanuit Blackrock, de grootste belegger ter wereld. In een brief van Blackrock’s ceo Larry Fink aan de ceo’s van bedrijven waarin Blackrock een belang heeft, laat Fink duidelijk weten dat hij als aandeelhouder gaat sturen op andere dan louter financiële criteria. Eerder al maakte onze nationale megabelegger pensioenfonds ABP de draai naar duurzaam beleggen; bedrijven die geen duurzame componenten in hun business model hebben, worden niet meer door ABP aangekocht. Dat doet pijn.
Een ander belangrijk kenmerk van het anders kijken naar waarde-creatie door overheid en bedrijven, is de horizon. Bedrijven gebruiken steeds vaker een ‘long term value creation’ als maatstaf voor het beoordelen van investeringen. Dat geldt ook voor de overheid: wat heeft een overheidsbegroting met een horizon van een jaar nog voor zin in een wereld die geconfronteerd wordt met grote problemen (migratiestromen, cybersecurity, CO2 uitstoot, etc.)? Wellicht dat we weer terug moeten naar een centraal geleide economie waar de overheid grote problemen te lijf gaat met een horizon die varieert van vijf tot wel vijftig jaar. Bedrijven zullen ook steeds vaker worden gedwongen over te gaan tot strategische planning met een langere horizon, iets dat grote bedrijven als Shell en KLM-Air France al lang doen. Het vrije marktmechanisme dat aan de basis ligt van beursgenoteerde bedrijven die veelal met een horizon van drie maanden werken, heeft immers gefaald.
Wat kan bedrijven, overheid en burgers verder overtuigen van de noodzaak dat we afwegingen moeten maken die op de langere termijn impact hebben? Misschien zit het ‘m in een quote van Stephen Hawking, de eerder dit jaar overleden natuurkundige en Nobelprijswinnaar. Op de vraag waarom buitenaardse beschavingen nooit contact hebben opgenomen met de mensen hier op aarde zei Hawking: Die wezens zitten daar in de ruimte, observeren ons en denken ‘waarom zouden we contact opnemen? Over 100 jaar bestaat de mensheid toch niet meer’.
Han Mesters
Sector Banker Zakelijke Dienstverlening

Back To Top