skip to Main Content
Op De Golf Van De 4e Industriële Revolutie

Op de golf van de 4e Industriële Revolutie

Toen onze Nederlandse economie in het voorjaar van 2018 een economische groei van 3,2 procent boekte, was dat de sterkste groei in precies10 jaar. De groei is daarna weer wat minder sterk geworden, de jaargroei is uitgekomen op 2,7 procent, en 2019 is met een groei van 1,7 procent begonnen.
Door  WIM DAVIDSE
Het jaar 2018 was voor de flexbranche een absoluut recordjaar. De flexmarkt groeide met bijna 12 procent in het hoogste tempo sinds 2007 en bereikte een onvoorstelbare omvang van €35 miljard. Het aantal flexbureaus groeide met gemiddeld 200 nieuwe bureaus per kwartaal gestaag door tot inmiddels meer dan 14.000.
Records
Het aantal flexwerkers bereikte een recordomvang van 3,1 miljoen personen. Daarmee zat 35 procent van de 8,9 miljoen werkenden tussen 15 en 75 jaar (ook een record!) in de flexschil. De werkloosheid belandde in de zomer van 2018 weer onder de kraptegrens van 4 procent. De werkloos- heid ligt in het tweede kwartaal van 2019 zelfs al onder de 3,5 procent, het laagste niveau sinds 2001. Vacatures vervullen en mede- werkers binden leverde werkgevers in de loop van 2018 en de eerste helft van 2019 van ook flink wat hoofdbrekens op. Bijna een kwart van hen kan niet voldoen aan de grote productvraag door een gebrek aan medewerkers.
De top-15 beroepen waar de schaarste het grootst is, staat vol met technici, ict’ers, chauffeurs, vervoersplanners en verpleegkundigen. Het aantal werknemers met een vast contract groeide in 2018 dan ook met 2,8 procent en in het eerste kwartaal van 2019 zelfs met 3,6 procent. Van de flexbureaus gaf ruim 55 procent aan onvoldoende kandidaten te kunnen vinden.
Onrustige luwte
Een luxeprobleem, zou je zeggen. Maar sinds het vierde kwartaal van 2018 ver- schenen er ook wat donkere wolkjes boven het succesverhaal: de ABU MarktMonitor toonde een serieuze vertraging van de omzetgroei tot 4 procent. In de eerste maanden van 2019 zette die vertraging door, en in april werd zelfs een omzetkrimp van 3 procent gerapporteerd. In de afgelopen decennia bleek een dergelijke combinatie van ontwikkelingen een voorbode van economische stagnatie of recessie.
Voor dit jaar wordt door banken en economische denktanks zoals het Centraal Plan Bureau, de Europese Commissie en het Internationale Monetaire Fonds voor ons land een economische groei van ongeveer 1,5 procent voorspeld. Daardoor zal de werkgelegenheid wat minder groeien dan
de afgelopen jaren, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft dus wel bestaan. De overwegend vroeg-cyclische en generieke ABU MarktMonitor zal in 2019 een lichte omzetkrimp van een paar procenten laten zien, de rest van de flexbranche – met veel lokale bureaus, beroeps- of branchespecialisten, payrollbureaus en Managed Services Providers (MSP’s) – een omzetgroei van gemiddeld 8 procent. Het is een prima vooruitzicht, maar houd wel een oog op de bekende onzekerheden die grote gevolgen voor de economie en daarmee voor de flexbranche kunnen hebben.
Denk aan de wereldwijd opgebouwde schulden en de nu nog lage rente. Het stop- zetten van de financiële verruiming van de ECB. De Brexit die wel of niet later dit jaar uitgevoerd gaat worden. De vele internationale spanningen als gevolg van de mogelijk escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, Noord-Korea dat zich wel of niet in kan houden, geopolitieke spierballenrollerij van China, Rusland, Turkije, Saoedi-Arabië,
Iran en Brazilië, financiële en politieke EU-provocatie door Oost-Europa en Italië, gele hesjes-onlusten en dergelijke. Dichter bij huis: de wetgever die werkgevers en flexbureaus uit de slaap houdt met de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie.
Bovendien stuurt de 4e Industriële Revolutie een paar grote golven op ons af. Als vanaf medio 2019 of de winter 2019-2020 onze Nederlandse economie in een stagnatie à la 2002-2003 terechtkomt, zal daarna in 2020 de werkgelegenheid licht gaan afnemen. De werkloosheid stijgt dan weer wat, zodat de krapte op de arbeidsmarkt even oplost. Maar als de economie in de loop van 2021-2022 dan weer begint op te krabbelen, ligt de wereld er fundamenteel anders bij. De vergrijzing is dan op topsnelheid gekomen en voor het eerst sinds het einde van de Gouden Eeuw, dus feitelijk totaal nieuw voor ons, gaat de beroepsbevolking krimpen.
Online werkplatforms zijn dan gemeengoed geworden voor functies die nu nog nauwelijks door flexbureaus worden bemiddeld, maar zetten wel de marges verder onder druk en creëren de noodzaak voor flexbureaus om steeds meer toegevoegde waarde te bieden. En de nieuwe mogelijk- heden van die platforms in hun omnichannel-aanpak te verweven, zoals dat ook met e-mail, e-commerce, Whatsapp is gebeurd.
Mensenwerk
Alle hightech van de 4e Industriële Revolutie gaat ‘echt mensenwerk’ vervangen. De beste liplezers worden nu al afgetroefd door een camera met artificiële intelligentie (AI); HR startup HireVue kan het werk van recruiters met behulp van een camera met AI nu al met driekwart reduceren. Een derde van de administratief medewerkers is de afgelopen 10 jaar al uit de backoffices verdreven door software. En we krijgen behoefte aan data scientists, AI-trainers en AI-ethici, en aan werkgeluksdeskundigen. Aan groene bouwvakkers: technici die schone energie in onze huizen, fabrieken en kantoren aanleggen. Aan nano-technici en bio-technici, die nieuwe nieren kunnen kweken en neuzen en knieschijven kunnen 3d-printen.
Uit onderzoek van Bain Consultancy blijkt dat 65 procent van iedereen die nu een opleiding volgt, in een beroep terecht zal komen dat nu nog niet bestaat. Werk verdwijnt, werk verandert, werk verschijnt. Word flexbureau 4.0: kijk naar de toekomst, pak je plank, time the change, and surf the waves!

Back To Top