skip to Main Content
Payroll Biedt 45 Plussers Kansen

Payroll biedt 45 plussers kansen

Hoe meer werkenden weten over payrolling, hoe positiever er gedacht wordt over deze vorm van flexibele arbeid. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Markteffect uitgevoerd in opdracht van WePayPeople.

Managing director Julius Kousbroek van WePayPeople: “Onbekend maakt onbemind en dat geldt helaas ook voor de payrollbranche. Wanneer uit onderzoek naar voren komt dat mensen denken via payrolling geen pensioen op te bouwen of het recht op een WW-uitkering te verliezen terwijl het tegenovergestelde het geval is, hebben wij als branche nog heel wat uit te leggen.”

Meer dan de helft (56%) van de Nederlanders is niet bekend met wat payrolling inhoudt. Tevens blijkt dat werklozen ouder dan 45 jaar minder snel geneigd zijn om een functie via payrolling aan te nemen terwijl 65% van deze groep aangeeft er zeker van te zijn over 12 maanden geen inkomen uit arbeid te ontvangen. De groep werkzoekenden (55-66 jaar) vormt een belangrijk deel, namelijk 1,1 miljoen Nederlanders, van het arbeidspotentieel.

Julius Kousbroek: “Veel vakmensen hebben moeite hun loopbaan gezond af te ronden tot de AOW-leeftijd of worden noodgedwongen zzp’er. Vijfenveertig plussers hebben met hun kennis en ervaring de arbeidsmarkt veel te bieden. Door payrollbedrijven kunnen werkgevers laagdrempelig kennis maken met deze waardevolle arbeidskrachten.”

Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de ondervraagden vindt dat een arbeidscontract voor onbepaalde tijd steeds minder waard is. Redenen van respondenten om wel een functie via payrolling aan te nemen zijn flexibiliteit, goede ervaringen met payrolling en om binnen te komen bij een bedrijf. Van de ondervraagden overweegt 14% als zzp’er aan de slag te gaan maar ziet op tegen verantwoordelijkheden zoals boekhouding, belastingaangifte en afdracht van sociale premies. “Juist nu door de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans een vlucht in schijnzelfstandigheid dreigt, de pensioenleeftijd opschuift en het kabinet pleit voor verhoging van de arbeidsparticipatie, is het tijd om de misverstanden omtrent payrollbedrijven definitief naar het rijk der fabelen te verwijzen. De flexbranche en payrollbedrijven in het bijzonder kunnen de komende jaren het verschil maken op de arbeidsmarkt”, aldus Kousbroek.

Bureau Markeffect uit Eindhoven is door WePayPeople gevraagd om de kennis over payrolling onder de Nederlandse beroepsbevolking te peilen, het onderzoek vond plaats onder 1228 respondenten.

Back To Top