skip to Main Content

Payroll Works pamflet: breng nuance terug in payrolling debat

Amsterdam, 23 juli 2014 – Vandaag publiceert Payroll Works een pamflet waarmee het de nuance wil terugbrengen in het payrolling debat. “Want helaas zijn er veel personen die zonder oog voor de nuances payrolling wegzetten als een constructie die uitsluitend bedoeld is om de bescherming van werknemers uit te hollen”, aldus Julius Kousbroek, directeur en medeoprichter van Payroll Works.
De payrollovereenkomst is momenteel de meest besproken arbeidsrechtelijke relatie. Dit is niet verwonderlijk omdat diverse rechters zich afgelopen jaar kritisch over deze relatie hebben uitgelaten. Ook de politiek roert zich in deze discussie. Zoals zo vaak bij rechtszaken en discussies wordt ook in dit geval de focus op de excessen gelegd. Kousbroek: “Het is dus tijd voor een tegengeluid. De nuance in de discussie ontbreekt inmiddels totaal. Sommigen zien de allocatieve functie van payrollorganisaties totaal over het hoofd. In het pamflet gaan we daar ook op in. Het is toch echt niet zomaar dat de Minister van Sociale Zaken de heer Asscher zegt: “We weten allemaal dat payrolling een heel nuttige functie kan vervullen”.
Het pamflet wordt naar stakeholders in deze discussie gestuurd.

Back To Top