skip to Main Content

Payrolling in opmars bij doorstarten onderneming

WePayPeople is de laatste maanden een aantal keren ingeschakeld door curatoren die payrolling hebben toegepast in de fase waarin direct na een faillissement werd gewerkt aan een doorstart. Het lijkt erop dat dit een nieuwe ontwikkeling is bij het doorstarten van bedrijven. WePayPeople verzorgde zo, in opdracht van verschillende curatoren, onder meer de payrolling bij de succesvolle doorstarts van kledingconcern Mexx en van schoenenketen Taft.
Een curator die een mogelijkheid ziet om een gefailleerd bedrijf door te laten starten wil vaak een deel van of zelfs al het personeel door laten werken om zo de onderneming levensvatbaar te houden tot de doorstart. Maar de curator of zijn financieel administratieve rechterhand houden zich het liefst niet bezig met arbeidscontracten, lonen, afdrachten, loonstrookjes, urenbriefjes of weekendtoeslagen. Die willen zo snel mogelijk een goede doorstart realiseren zonder teveel bezig hoeven zijn met de administratieve rompslomp die komt kijken bij het laten doorwerken van personeel. Door een payrollbedrijf in te schakelen hoeft hij zich daar niet meer mee bezig te houden. Het inzetten van een payrollbedrijf in deze situaties wordt pas sinds kort mondjesmaat toegepast. Bij Mexx en Taft heeft de inzet van WePayPeople er mede toe bijgedragen dat een goede doorstart tot stand is gekomen.

Payrolling nieuw instrument voor curator

Met het inzetten van payrolling bij doorstarts hebben curatoren dus een nieuw en extra instrument om een doorstart goed te laten verlopen. Tijdsdruk speelt bij een faillissement en een doorstart een grote rol. Wij hebben van de curatoren die ons inschakelden, gehoord dat ze verrast waren over de snelheid waarmee we alles ‘up and running’ hadden. Het snel en goed inrichten is immers van groot belang. Van personeel dat door een curator wordt gevraagd om door te werken in zo’n onzekere situatie wordt al veel gevraagd. Als dan het salaris netjes op tijd wordt uitbetaald dan geeft dat vertrouwen. Wat ook als positief wordt ervaren is het feit dat het payrollen geen invloed heeft op de uitkering waarop iemand later wellicht aanspraak zou moeten maken.
Inmiddels heeft WePayPeople nog twee andere opdrachten uitgevoerd rondom faillissementen. Daar ging het om een loodgietersbedrijf en een culturele instelling. We verwachten dat payrolling vaker zal worden ingezet door curatoren bij faillissementen met doorstarts, nu de eerste goede voorbeelden er zijn.

Gerelateerde artikelen

Persbericht: Payrolling in opmars bij doorstarten onderneming

Back To Top