skip to Main Content
Payrolling Wordt Door De WAB Erkend Als Een Op Zichzelf Staande Dienstverlening En Dat Is Positief

Payrolling wordt door de WAB erkend als een op zichzelf staande dienstverlening en dat is positief

Volgend jaar krijgen wij allemaal te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In deze wet wordt een keur aan maatregelen geïntroduceerd om werkgevers te stimuleren mensen in vaste dienst te nemen. Payrolling wordt door de WAB erkend als een op zichzelf staande dienstverlening en dat is positief. Als flexbranche kunnen we nu naast onze reguliere uitzendovereenkomsten ook een aparte payrollovereenkomst aanbieden. Dit neemt niet weg dat de wet ook minder positieve gevolgen zal hebben.

Naar verwachting verdubbelt, mede door de opkomst van de platformeconomie, het aantal zzp’ers de komende jaren. In vergelijking met flex en vaste medewerkers zijn zzp’ers goedkoop voor opdrachtgevers omdat er geen sociale premies, pensioen of loonheffingen worden afgedragen. Zoals de Raad van State reeds vorig jaar op niet mis te verstane wijze heeft meegedeeld, schiet de WAB op het vlak van het terugdringen van flexibele arbeid zijn doel totaal voorbij. De vraag naar flexwerk neemt niet af maar vanaf 2021 wordt het voor zzp’ers wel een stuk lastiger om als zelfstandige te factureren. De drempel aan de onderkant zal er dan voor zorgen dat velen van hen het dienstverband (weer) moeten opzoeken maar tot die tijd is het wachten op een door de wet gefaciliteerde hausse aan schijnconstructies. 

Julius Kousbroek

Managing Director WePayPeople

Back To Top