skip to Main Content

Persbericht: WePayPeople blij met kritiek Raad van State op Payrollwet

AMSTERDAM – Payrollbedrijf WePayPeople heeft kennis genomen van het kritische oordeel van de Raad van State op het initiatiefwetsvoorstel voor de wijziging van Wet Allocatie Arbeidskrachten.

,,De Raad van State komt in feite tot dezelfde conclusie als wij al eerder deden. Deze wet is broddelwerk en gaat niet helpen bij het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt.”, zegt directeur Julius Kousbroek van WePayPeople.
In niet mis te verstane bewoordingen verwijst de Raad van State de poging van de linkse minderheid in de Tweede Kamer om de wetgeving rondom payrolling te veranderen naar de prullenbak. ,,Ik lees hier dat de deskundigen van de RvS de wet te complexte belastend en kostenverhogend noemen. Daarbij stellen ze ook nog eens vast dat de wet niet gaat helpen en dat de positie van degenen die nu als payrollwerknemers werken niet zal verbeteren,” stelt Kousbroek.
Volgens de Raad van State is het noodzakelijk dat goed en gemotiveerd onderscheid wordt gemaakt tussen uitzendwerknemers waarvoor toepassing van het flexibele uitzendregime gerechtvaardigd wordt geacht, en de werknemers waarvoor dat niet geldt.
,,De criteria die worden gehanteerd houden onvoldoende rekening met de diversiteit van payrollverhoudingen. Daarom is het advies om alsnog criteria in de wet op te nemen die voldoende houvast bieden bij het maken van dat onderscheid,” schrijft de raad in haar advies.
Kousbroek van WePayPeople is blij met deze vaststelling. ,,De wetgever houdt onvoldoende rekening met de diversiteit van arbeidsverhoudingen waar payrollbedrijven mee te maken krijgen. Er zijn veel verschillende payroll-verhoudingen. De Raad van State onderkent dit nu ook, en dat is bemoedigend. Zolang er geen duidelijke criteria zijn, is er geen onderscheid tussen uitzendwerk en payrolling. Dit is een element waar ook het kabinet rekening mee moet houden als er pogingen worden gedaan om het payrollen te reguleren. Wij brengen graag onze kennis in om die criteria te bepalen en tot een werkbare aanpak te komen.”

Einde persbericht

Meer informatie:

WePayPeople
Julius Kousbroek
06 55710180
j.kousbroek@wepaypeople.nl

Back To Top