skip to Main Content

HET PUNT VAN… ESTHER RAATS-COSTER

Aan de vooravond van de tweede editie van de Uitzendondernemer van het Jaar verkiezing spreken we de vrouw die in alles daadkracht uitstraalt. Dat heeft ze van huis uit meegekregen, net als de overtuiging dat hard werken loont en dat als je per se iets wilt, je het ook voor elkaar kunt krijgen. Ze geeft toe dat ze niet altijd ‘een makkelijke tante’ is, maar dat is voor een juryvoorzitter een prima eigenschap.

Terugkijkend op de Uitzendondernemer van het Jaar verkiezing van vorig jaar, wat vond je daarbij het meest opvallend?

“Er zijn me meerdere zaken opgevallen, maar als ik één ding moet benoemen dat voor alle deelnemers van toepassing is, dan is het de ongelooflijke passie die iedereen aan de dag legt. Alle kandidaten hebben laten zien dat ze niet zomaar in de uitzendbranche zijn beland, maar dat het hen echt ergens om te doen is. Dat is behalve goed voor de manier waarop zij hun werk doen ook gewoon leuk om mee te maken.”
“Er zijn me echter ook wat zaken opgevallen waar ik minder vrolijk van word… Er was nogal wat eensgezindheid over de manier waarop de bedrijfsvoering wordt aangepakt. Daar is dus nog wel
 wat te winnen. Op de een of andere manier denkt het merendeel van
 de deelnemers dat zij de keuze hebben tussen óf volume maken tegen lage marges óf maatwerk leveren tegen royale marges. Met
 als gevolg dat je straks zoveel specialisten krijgt dat, ik chargeer, 
je straks een consultant nodig hebt om het juiste uitzendbureau te vinden. Nu begrijp ik best dat er genoeg redenen zijn om zo te denken maar je doet jezelf tekort als je de diversiteit die er in de markt bestaat niet onderkent. Want er is ruimte tussen die twee uitersten. Maar je moet die ruimte willen zien en erin willen duiken.”

Waar zouden die uitzend- ondernemers dan aan moeten denken?

“Neem als voorbeeld de markt van de zzp’ers. Ik kan me goed voorstellen dat je jezelf met een uitzendbureau daarop richt. Waarom? Omdat het inhuren van zzp’ers doorgaans verder gaat dan een oplossing vinden voor ‘piek of ziek’. In het geval van een zzp’er ben je namelijk in de meeste gevallen in de markt voor een expert in een bepaald vakgebied. Soms omdat je specifieke ondersteuning nodig hebt in een bepaald proces, vaker omdat je iemand nodig hebt die kan bijdragen in commerciële groei. Een zzp’er voorziet dan met zijn kennis en ervaring in een behoefte die je anders niet zo makkelijk vervult.”
“Wat is er dan mis met het idee dat je als uitzendbureau een kwalitatieve pool van zzp’ers inricht? Met stuk voor stuk hooggeschoolde vakmensen die ieder van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een opdrachtgever. Want wat je dan doet, is een netwerk creëren van experts die door hun kwaliteiten jouw expertise, die van deskundig uitzender, een boost geven. En je lost langs twee kanten een probleem op. Want de opdrachtgever vindt het moeilijk om de juiste zzp’er te vinden en die zzp’er weet vaak niet hoe ‘ie aan klanten moet komen. Tel daarbij op dat je via je backoffice, wat je niet eens zelf hoeft te doen, ook nog eens voor beide partijen het hele gedoe rondom administratie en fiscale verplichtingen goed inregelt. Zo creëer je waarde voor de zzp’er, de klant en dus voor jezelf.”

De uitzendondernemer als agent?

“Als je het zo wilt noemen. Het gaat erom dat je jezelf de vraag stelt hoe je je dienstverlening aanpast aan de tijdgeest. Het is niets nieuws dat werkgevers, omwille van onder andere wetgeving, huiverig zijn als het gaat om het aannemen van mensen. Zowel in vaste dienst als in een flex constructie. Pieken en zieken worden opgelost met uitzendkrachten dus het gebied van experts ligt braak.”
“Als jij dan zzp’ers aanbiedt met relevante expertise die verder reikt dan de branche van de opdrachtgever en die innovaties ‘meenemen’ waar je opdrachtgever meteen zijn voordeel mee doet, dan moet je je niet afvragen of je nog steeds een uitzender bent. Dan moet je de boer op en klanten binnenhalen. En de kansen zijn er. Neem nu het fenomeen cyber security. Cyber aanvallen, in de vorm van cyber blackmail bijvoorbeeld, vormen een serieuze bedreiging voor mkb ondernemers. Waarom dan niet een aantal ICT­ specialisten op dat gebied in een pool samenbrengen en deze met een goede propositie in de markt zetten? Het out of the box denken is bij uitzendondernemers wel bekend, maar het gebeurt toch weinig.”

Waarmee heeft MVO Solutions, de winnaar van 2016, zich onderscheiden?

“Metin Durmus en zijn team bij MVO Solutions hebben het aangedurfd om buiten de gebaande paden te treden. Met in het achterhoofd de gedachte dat ‘wie niet kan delen ook niet kan vermenigvuldigen’, hebben zij de maatschappelijke component in hun businessplan centraal gesteld. Het zijn dappere keuzes om jezelf te richten op het plaatsen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en daar vervolgens heel succesvol in te zijn.”
“Het is eigenlijk niets meer en niets minder dan verder kijken dan je neus lang is. In elk opzicht. Je weet dat je de specifieke kwaliteiten hebt om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Maar daar zijn er meer van. Je weet dat je sterk bent in commercie en acquisitie. Maar ook daar zijn er meer van. Als je dan ook weet dat het aantrekken van een goede uitzendkracht soms lastiger is dan het vinden van een klant, dan weet je dat je je horizon moet verleggen.”
“Dat betekent dat je ervoor zorgt 
dat je onderscheidend wordt zodat het helder is voor welk type uitzendkracht en voor welk type klant je interessant bent. Focus aanbrengen en houden dus. Maak duidelijk waar je goed in bent en toon dat aan. En als je vervolgens ook ervoor zorgt dat je kunt moderniseren, dat je kwaliteit kunt uitbouwen en dat je kunt laten voldoen aan de tijdgeest, dan kan je de markt een goed verhaal vertellen. En dus een prima boterham verdienen. Doe je dat niet en blijf je middle of the road, dan word je vanzelf ouderwets en verlies je je bestaansrecht.”

Moet daarvoor het roer helemaal om?

“Nee. In principe blijft je werkwijze, je core business en kerncompetentie hetzelfde. Het is de benadering van de markt, en je ‘lenigheid’ daarin, die verandert. Neem als voorbeeld dat je 50+ers gaat bedienen. Daarmee creëer je meteen onderscheidend vermogen en neem je, als welkom extraatje, een maatschappelijke relevante component in je propositie op. Vervolgens kun je ook nog besluiten branchespecifiek te excelleren en kies je voor maximaal drie
 branches waarin je jezelf specifiek
 positioneert maar toch een breed
 aanbod kunt bieden. Op die manier 
ben je onderscheidend zonder dat je 
met een compleet nieuw bedrijf bent begonnen.”

Dus je punt is…?

“Ik kan niet genoeg benadrukken
 dat er in Nederland genoeg kansen zijn om succesvol te ondernemen
 als uitzender. Het is een mooi vak waarin je, door goed op te letten en slim na te denken, snel kunt anticiperen en een markt voor jezelf kunt ontwikkelen. Nederland is divers, bedrijven worstelen met arbeidgerelateerde thema’s en iedereen verdient een kans. Maar dan moet er wel iemand zijn die dat regelt. Uitzendondernemers die bereid zijn zich 24/7 aan te passen aan de samenleving zoals deze nu is opgebouwd en zich in de toekomst zal ontwikkelen, maken de grootste kans om in dat proces met succes een rol te vervullen.”

Profiel Esther Raats-Coster

Esther Raats­-Coster (1969) bezocht na de middelbare school de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Meteen na afronding van de opleiding vertrok zij naar Aruba om daar drie jaar verschillende horeca managementfuncties te vervullen. Zij keerde in 1997 terug naar Nederland om het bedrijf van haar vader, Micro­Mel Nederland, over te nemen. In 2003 kocht zij het internationaal opererende bedrijf waar Micro­Mel Nederland deel van uitmaakte en werd CEO van Eurochannels. In 2006 werd zij verkozen tot Zakenvrouw van het jaar, in 2008 verkocht zij haar bedrijf om als zzp’er verder te gaan.

Functies

2009­-2012       Directeur Stichting Talent naar de Top

2009­-2015       Voorzitter PZO

2010­-2015       Plaatsvervangend lid Sociaal Economische Raad

2014­-heden     Lid commissie governance Rabobank Nederland

2014­-heden     Lid bestuur Achmea

2015­-heden     Lid Raad van Commissarissen Berenschot

2016­-heden     Lid Raad van Commissarissen Van Spaendonck Groep

Back To Top