skip to Main Content
Rahma EL Mouden: ‘Met Regels Creëer Je Geen Banen’

Rahma EL Mouden: ‘Met regels creëer je geen banen’

En dan ligt er opnieuw een vuistdik rapport van maar liefst 300 pagina’s bovenop de stapel. Van de regen in de drup. Van hoop op succes naar weer een illusie armer.

De Participatiewet, pas vier jaar geleden ingevoerd, zou ervoor zorgen dat mensen met een uitkering meer kansen zouden krijgen om ‘mee te doen’. Niet aan de kant blijven staan, maar participeren, was de kern van deze belangrijke ‘hervorming’ van het vorige kabinet. De praktijk bewijst iets geheel anders. De wet schiet zijn doel voorbij.

Onderneemster Rahma el Mouden van MAS Dienstverleners citeert uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau: ,,Voor mensen die op de wachtlijst van de Wsw stonden en nu onder de Participatiewet vallen, is de kans op werk sinds de invoering en de afschaffing van de sociale werkvoorziening gedaald.”
El Mouden: ,,Als ondernemer heb ik mij met mijn bedrijf MAS Dienstverleners vanaf het allereerste begin altijd ingespannen om een brug te slaan naar mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Geef ze een duwtje in de rug, breng perspectief en structuur in hun leven, is mijn visie.”

Meer dan 60% van de mensen in onder meer de bijstand acht zichzelf niet in staat om te werken. ,,Wij moeten ons als inwoners van dit welvarende land diep schamen dat een grote groep niet meedoet en daarom ook niet profiteert van de welvaart door deze failliete aanpak van de overheid.”

‘De jobcoach’ is volgens El Mouden zo’n voorbeeld uit de praktijk van overbodige regelzucht van de overheid als je iemand een baan aanbiedt. ,,Nu krijg je als bedrijf een jobcoach toegewezen, die op zijn beurt weer begeleid moet worden door een collega op de werkvloer. Als je dit anders wilt regelen, moet je minimaal 5 jongeren in dienst hebben en een jobcoach zelf in dienst nemen of in ieder geval iemand met een jobcoach-diploma. Daar zitten werkgevers helemaal niet op te wachten.”
Ander voorbeeld is het zogenaamde succes van ‘beschut werk’, bedoeld voor mensen die alleen kunnen werken in een beschermde omgeving (zoals een sociale werkplaats) en onder aangepaste voorwaarden.

,,Ik ben van mening dat deze groep ook een ‘normale’ baan kan vinden bij werkgevers. Alleen dan moeten de regels wat soepeler zijn en je moet niet te veel mensen op één werkplek hebben, want ze vragen extra aandacht maar ze zijn wel heel gemotiveerd en loyaal.”

De overheid moet dus echt anders gaan denken en anders gaan doen.
,,We zouden een andere benadering moeten volgen door mensen met een uitkering te vragen wat zij nodig hebben om een baan te accepteren. Hen te monitoren totdat de persoon in kwestie zich volledig happy voelt in zijn baan en met zijn nieuwe leven.”

Back To Top