skip to Main Content

Samenwerking WePayPeople en Schulden.nl

Payrollingbedrijf reikt helpende hand bij loonbeslag

• Gratis hulp voor uitzendkrachten met schulden
• Pilot gaat deze week van start
• Medewerking op vrijwillige basis
Het Amsterdamse payrollingbedrijf WePayPeople en Schulden.nl, een joint venture van PLANgroep en Zuidweg & Partners, gaan een samenwerking aan om uitzendkrachten die geconfronteerd worden met loonbeslag te helpen bij de oplossing van hun financiële problemen.
Het is de eerste keer dat een Nederlands payrollingbedrijf op deze wijze actief en preventieve hulp gaat bieden aan mensen, die via payrolling werken en met schulden kampen. Hulp en advies worden alleen aangeboden op basis van vrijwilligheid.
In de praktijk blijkt dat bij uitzendkrachten stress ontstaat over opgelopen schulden en betalingsachterstanden. Als gevolg van een opgelegd loonbeslag ontvangt de schuldeiser een deel van het loon rechtstreeks van de werkgever, waardoor het besteedbaar loon van de werknemer maandelijks fors afneemt.

Pilot

De komende maand gaat een pilot van start bij WePayPeople. Uitzendkrachten
met loonbeslag worden vertrouwelijk gevraagd of ze gratis gebruik willen maken van de hulp. Schulden.nl maakt vervolgens een inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden en werkt in overleg met schuldeisers en betrokkene aan een oplossing voor het betalingsprobleem.
Volgens Julius Kousbroek, directeur van WePayPeople, kan de samenwerking voor deze pilot met Schulden.nl ertoe leiden dat uitzendkrachten eerder uit de financiële problemen komen dan wanneer ze op eigen houtje het loonbeslag moeten oplossen. Via WePayPeople werken momenteel circa 6.000 uitzendkrachten bij verschillende Nederlandse bedrijven en instellingen.
,,Het eigen uitgavenpatroon is uiteraard de privé-verantwoordelijkheid van de uitzendkrachten. Maar als WePayPeople een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de schuldenpositie dan is dat voor iedereen beter”, aldus Kousbroek.
Volgens Jacqueline Zuidweg van Schulden.nl is het taboe op betalingsproblemen bij werknemers groot en kunnen werkgevers door voorlichting, signalering en het inschakelen van adequate hulp, een belangrijke rol spelen bij de oplossing hiervan: ,,Hulp bieden aan medewerkers met loonbeslag is een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. Door hulp te bieden voorkom je dat de problemen zich opstapelen en bied je actief een oplossing voor de financiële problemen.”
 
Einde persbericht
Amsterdam, 19 juli 2018
Beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar.
Bereikbaarheid: (020) 716 33 84 WePayPeople Donauweg 10 1043 AJ Amsterdam

Back To Top