skip to Main Content
EEN SLIMME UITZENDER IS OP DE TOEKOMST VOORBEREID

EEN SLIMME UITZENDER IS OP DE TOEKOMST VOORBEREID

De wereld is op tal van terreinen volop in beweging en dat leidt tot kansen en bedreigingen voor de uitzendsector. In mijn vorige column sprak ik over de komende wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en het ondernemerschap en tot welke veranderingen die kan leiden. Maar ook bedrijven vanuit de technologische hoek, zoals Google of Uber die de uitzendmarkt betreden, vormen een uitdaging voor de gevestigde partijen op deze markt. En hoe lang houdt de huidige economische groei nog aan? Duurt dat tot het derde kwartaal van 2019 of zelfs tot in 2020 of langer? Allemaal vragen en uitdagingen waar de uitzendmarkt mee te maken heeft, maar waar ik het in deze column niet over ga hebben.

Ik wil het wel hebben over waar het echt om draait en waar de uitzendsector mee aan de slag kan en moet, de zogenaamde sociale innovatie: het besef dat het succesvol inspelen op, overnemen en implementeren van technologische vernieuwingen alleen lukt als mensen in staat zijn en gefaciliteerd worden om met dergelijke veranderingen om te gaan. Niemand weet precies hoe de toekomst eruit zal zien. We weten wel dat er door alle eerdergenoemde ontwikkelingen veel gaat veranderen en dat dit aanpassingsvermogen vergt van (flex)werkers. Om daarop in te kunnen spelen, zullen (flex)werkers goed getraind moeten worden, zowel in vaardigheden als in mindset. En daar moeten ze zich vervolgens ook nog in kunnen blijven ontwikkelen. Alleen zo zullen zij kunnen inspringen op nieuwe mogelijkheden om hun kansen op werk nu en in de toekomst te behouden.
Dat geldt zeker voor degenen die praktisch zijn opgeleid en die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. Dat is nu precies een grote doelgroep waarin de uitzendsector bemiddelt. Uit onderzoek is gebleken dat voor werkers met een flexibel contract wat minder in opleiding wordt geïnvesteerd dan voor werkers met een vaste baan. Precies dáár ligt de uitdaging voor de uitzendsector in 2019.

De focus ligt nu té eenzijdig op technologische innovatie, terwijl het belangrijker is dat werkers met deze nieuwe technologieën leren omgaan. Welke handvatten maken zij zichzelf daarvoor eigen en welke krijgen zij aangereikt? Aangezien deze (flex)werkers het bestaansrecht zijn van de uitzendsector is er werk aan de winkel. De belangrijkste opgave voor uitzenders is dus te investeren in basisvaardigheden en zogenaamde soft skills. En niet eenmalig, maar voortdurend.
Staat u er dan alleen voor? Nee, de NBBU maakt als brancheorganisatie bijvoorbeeld al enkele jaren op praktische wijze werk van duurzame inzetbaarheid van intercedenten en flexwerkers. Dat gebeurt samen met zijn leden. Dit jaar nemen vijftig leden deel aan een hands-on traject waarin, onder begeleiding van een trainer, in individuele en collectieve sessies handen en voeten wordt gegeven aan beleid voor hun bedrijf. Het doel: samen met flexwerkers diens ambities achterhalen en deze door een keten van plaatsingen, in combinatie met training, realiseren. Zo maak je samen ambities en dromen waar, ontwikkelt de flexwerker zich en maakt carrière. Ook in 2019 gaat de NBBU hier uiteraard mee door. Bent u al voorbereid op de toekomst? Aan de slag!

Brigitte van der Burg
Voorzitter NBBU

Back To Top