skip to Main Content
VEILIGHEID ZIT TUSSEN DE OREN

VEILIGHEID ZIT TUSSEN DE OREN

Het eerste nummer van UitzendScope in 2018 staat in het teken van veiligheid; iets waar we elke dag mee te maken hebben maar misschien te weinig bij stilstaan. En dat is eigenlijk best gek. Want zouden we niet van elke ondernemer, leidinggevende en medewerker mogen verwachten dat hij of zij op zijn minst regelmatig stilstaat bij de veiligheid van de werkomgeving?
Als ik heel eerlijk ben: het onderwerp staat ook niet elke dag bij mij op de agenda. En daar ben ik niet de enige in. Vandaar het besluit om uitgebreid stil te staan bij een aantal aspecten van veiligheid waarmee u in de dagelijkse praktijk te maken hebt. Want vooropgesteld: er zijn zoveel aspecten rondom veiligheid op het werk dat we er een boek over zouden kunnen schrijven.
Wie een klein administratiekantoor runt, kan relatief eenvoudig het overzicht bewaren als het om veiligheid op het werk gaat. Als er goede eerste hulp voorzieningen zijn en iedereen kan volgens de voorschriften op ergonomische manier zijn werk doen, kom je al een heel eind. Voor uitzendondernemers ligt dat wat anders.
U hebt namelijk te maken met uw eigen medewerkers voor wie u een veilige werkomgeving moet creëren én met uitzendkrachten die u ook in een veilige omgeving aan het werk wilt zetten. Dus dient u te voldoen aan allerlei eisen, dienen u en uw medewerkers certificaten te behalen en ligt er een verantwoordelijke taak op het gebied van voorlichting. Maar dat is niet alles: u dient zich ook te wapenen tegen digitale gevaren als datadiefstal of misbruik van uw website.
Zoals met veel dingen, begint ook veiligheid met bewustwording: wie zich realiseert wat het belang ervan is, zal er zorgvuldiger mee omgaan. En de ervaring leert dat het bewust omgaan met veiligheid door de leiding van een bedrijf eraan bijdraagt dat ook de medewerkers er beter en bewuster mee omgaan. Als deze UitzendScope daaraan een bijdrage kan leveren, stemt mij dat heel tevreden.
Julius Kousbroek
Directeur WePayPeople

Back To Top