skip to Main Content

DE VERDIENCAPACITEIT IS BEPALEND

Om de hypotheekverstrekking voor uitzendkrachten eenvoudiger te maken, moest er een omslag in het denken worden gemaakt. Waar voorheen bij het beoordelen van iemands kredietwaardigheid de focus lag op het type arbeidscontract en het arbeidsverleden, is nu de blik naar voren gericht: de toekomstige kansen van iemand op de arbeidsmarkt zijn immers belangrijker voor de ontwikkeling van zijn financiële positie dan een eventuele vaste aanstelling.
De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is in januari van dit jaar, in samenwerking met Huis & Hypotheek, De Hypotheekshop en nog enkele geldverstrekkers, van start gegaan met een pilot waarbij de toekomstverwachtingen van iemand bepalend zijn voor het wel of niet in aanmerking komen voor een hypotheek.
In de afgelopen maanden hebben ook De Hypotheker en Hypotheekvisie zich bij het project aangesloten. Het vaststellen van die kansen gebeurt middels de arbeidsmarktscan, een online tool die is ontwikkeld door de Intelligence Group, specialist in de arbeidsmarktdata. Op de voorwaarde dat iemand minimaal een jaar heeft gewerkt, berekent deze tool op basis van een reeks vragen over opleiding, beroep, sector en regio de arbeidsmarktkansen. Voor nu en in de toekomst.
Zo worden aan de hand van uitgebreide, objectieve data iemands vooruitzichten, kans op werkloosheid en verdiencapaciteit voor de komende vijf jaar in kaart gebracht.
De arbeidsmarktscan is zeker niet vrijblijvend; de lat ligt hoog en de criteria zijn helder. Zo zal iemand die in een groeisector werkt sneller tot een hoge score komen. Net zo als het beheersen van een ambacht, neem dat van timmerman of loodgieter, van invloed is: de vraag naar goede vaklieden neemt toe. Ben je hoger opgeleid in de zorg? Hbo’ers in die richting scoren goed.
Een goede basisopleiding is een pré, het bijhouden en uitbreiden van je kennis is dat nog meer. Een positieve score, uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100, geeft vervolgens voldoende zekerheid dat iemand aan de verplichtingen van een hypotheek kan blijven voldoen. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om een bezoek te brengen aan een hypotheekadviseur voor een hypotheekofferte.
Het spreekt voor zich dat het inkomen, de prijs van de koopwoning en andere financiële zaken zoals aanwezige schulden en een partnerinkomen, bepalend zijn voor de acceptatie van hypotheekaanvraag. Als echter op die punten aan de voorwaarden is voldaan, maakt de arbeidsmarktscan de acceptatie een stuk eenvoudiger. De arbeidsmarktscan is ook inzetbaar voor mensen die werkzaam zijn in payrollverband of op basis van een tijdelijk contract.
Beeld: Jeroon Stoop

Back To Top