skip to Main Content
VOORSORTEREN VOOR FLEXBUREAU 4.0

VOORSORTEREN VOOR FLEXBUREAU 4.0

De media staan vol met berichten over Deliveroo, Temper en Uber Works. Online werkplatforms, de gig economy, pop-up werkgevers en de human cloud gaan eerst de flexmarkt en daarna de rest van de arbeidsmarkt veroveren. Zo ziet de toekomst eruit. Of niet.
Flexpauze
Sinds eind 2017 laten de arbeidsmarktcijfers zien dat het aantal werknemers met een vast contract sneller groeit dan het aantal flexwerkers. Dat is deze eeuw nog niet eerder gebeurd. De explosie van de flexschil die we in voorgaande jaren hebben gezien – de ‘flexplosie’, van 22% van de werkenden naar 35% van de werkenden – lijkt bedaard. Nu een kwart van de werkgevers niet kan profiteren van de groeimogelijkheden omdat ze hun vacatures niet gevuld krijgen, gaat de turbo op het aantal vaste contracten. In oktober dit jaar is dan ook, volgens de ABU MarktMonitor, na vijf jaren vol groei de uitzendmarkt tot stilstand gekomen.
Eerst naar beneden …..
Op grond van de cijfers sinds 1998 weten we dat de ABU MarktMonitor, waaraan onder meer een aantal vroeg-cyclische flexbureaus deelneemt, voorloopt op de ontwikkeling van de totale flexmarkt. Daardoor weten we ook wat nu een waarschijnlijk vervolg is: de gemiddelde uurtarieven voor uitzendkrachten en gedetacheerden gaan – door schaarstegedreven – omhoog en het aantal inleenuren zal in steeds meer delen van de flexmarkt stagneren. In de tweede helft van 2019 zal de urenkrimp in de volle breedte op gang komen. Vanwege de hogere tarieven gaat de totale omzet waarschijnlijk pas in 2020 afnemen.

Voor het eerst sinds het einde van de Gouden Eeuw, rond 1670, krimpt de beroepsbevolking

… en dan afslaan
De economie is dan intussen in een stagnatie of milde recessie – vergelijkbaar met 2002-2003 – terechtgekomen. De werkgelegenheid groeit niet meer en gaat zelfs licht afnemen. De werkloosheid neemt daarom weer iets toe, zodat de krapte op de arbeidsmarkt tijdelijk verdwijnt. Maar als de economie in de loop van 2021 opnieuw begint op te krabbelen, ligt de wereld er toch fundamenteel anders bij. De vergrijzing is tegen die tijd serieus op gang gekomen. Voor het eerst sinds het einde van de Gouden Eeuw – jazeker, rond 1670, dus 350 jaar geleden – krimpt de beroepsbevolking. Alle High Tech van de vierde Industriële Revolutie zal vanaf 2020 ook ‘echt mensenwerk’ kunnen vervangen. De beste liplezers worden nu al afgetroefd door een camera met artificiële intelligentie (AI); HR startup HireVue kan het werk van recruiters met behulp van een camera met AI al met driekwart reduceren. Een derde van de administratief medewerkers is de afgelopen tien jaar ‘stiekem’ uit de bancaire burelen verdreven door software. We zullen behoefte krijgen aan data scientists, AI-trainers en AI-ethici, aan werkgeluksdeskundigen en aan vele andere nog nauwelijks of niet bestaande beroepen. Zoals groene bouwvakkers die schone energie in onze huizen, fabrieken en kantoren kunnen aanleggen. Of nanotechnici en biotechnici, die nieuwe nieren kunnen kweken en neuzen en knieschijven uit 3D-printers weten te toveren. Uit onderzoek van Bain Consultancy blijkt dat vijfenzestig procent van de mensen die op dit moment een opleiding volgen een beroep gaan uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Maar de contouren van de benodigde kennis, kunde en competenties zijn helder: digitaal, kennisintensief, sociaal vaardig, creatief en flexibel. Werk verdwijnt, werk verandert, werk verschijnt.

Eerst naad beneden… en dan afslaan

Scenario’s en keuzes
2019 wordt een jaar met door de bank genomen veel minder groei dan we de afgelopen jaren gewend waren. En een jaar waarin ‘De Nieuwe Toekomst’ wéér wat dichterbij komt. Waarin flexbureaus nieuwe oplossingen voor nieuwe uitdagingen moeten gaan bedenken. En wat te denken van die nieuwe online werkplatforms? Ik zeg: Flexbureau 4.0 (het flexbureau van de vierde Industriële Revolutie) eats online werkplatforms for breakfast. De online werkplatforms zitten voorlopig nauwelijks of niet in het vaarwater van de traditionele flexbureaus. Ze versimpelen bemiddeling in sectoren met vooral veel interne flexwerkers of zzp’ers. Maar complexe op maat gesneden oplossingen, kunnen ze voorlopig niet leveren. Ze vormen geen bedreiging, maar laten juist zien hoe flexbureaus hun mogelijkheden kunnen vergroten en hun diensten versterken. Kortom, de veranderingen zijn legio, de bedreigingen zijn helder maar de kansen worden dat inmiddels ook. Het is ‘alleen’ een kwestie van de goede keuzes maken en die doorvoeren. Welk scenario ziet u voor zich? Wat wordt úw keuze?

Back To Top