skip to Main Content

WePayPeople steunt Betaalme.nu

Om het belang van goed betaalbedrag te onderstrepen en een steentje bij te dragen aan de groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft WePayPeople zich aangesloten bij Betaalme.nu en committeert zich zo aan een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Managing director WePayPeople Julius Kousbroek: “Goed betaalbedrag begint bij jezelf en daarom steunt WePayPeople Betaalme.nu. Als payrollbedrijf zijn we gewend om lonen op tijd uit te betalen, het is voor ons de normaalste zaak dit ook met rekeningen te doen. Zo dragen we bij aan de groei van MKB-bedrijven en dus aan de groei van werkgelegenheid en economie.”
WePayPeople vindt het belangrijk om het MKB te stimuleren en is voor startende uitzendondernemingen vaak een belangrijke bron van werkkapitaalfinanciering. Omdat de groei bij MKB-bedrijven vaak stokt door liquiditeitsproblemen is het van vitaal belang dat facturen tijdig worden betaald.
WePayPeople hanteert geen betalingstermijnen boven de 30 dagen, tevens wordt het overgrote deel van de inkoopfacturen ruim binnen de afgesproken betaaltermijn voldaan. “Niet alleen zien we als bedrijf toe op naleving van de gemaakte afspraken maar tevens zullen we door automatisering en stroomlijning van het inkoopproces streven naar verdere optimalisering van ons betaalgedrag”, aldus Kousbroek.

Klik hier voor meer informatie over Betaalme.nu.

Back To Top